Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Юридична техніка: проблеми теорії та методології

Авторы: Давидова, М. Л.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2010
Количество страниц: 318

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Рекомендовано до опублікування Вченою радою

юридичного факультету

ГОУ ВПО «Волгоградський державний університет»

(Протокол № 7 від 20.02 2009 р.)

Рецензенти:

д-р юрид. наук, проф. каф. держ.-прав. дисциплін

ФГТУ ВПО «Володимирський юридичний інститут

Федеральної служби виконання покарань »А. В. Аверін;

д-р юрид. наук, проф., засл. юрист РФ,

заст. нач. Волгоградської академії МВС РФ по науч. роботі

П. В. Анісімов

Давидова, М. Л.

Юридична техніка: проблеми теорії та методології

[Текст]: монографія / М. Л. Давидова; ГОУ ВПО «Волга». -

Волгоград: Вид-во Волга, 2009. - 318 с.

ISBN 978-5-9669-0575-0

Монографія присвячена дослідженню юридичної техніки - категорії, при-

тися значну увагу сучасних учених, але поки не отримала

досить докладного та систематичного осмислення в теоретико-правовій літе-

ратури. В роботі аналізуються поняття, класифікація та склад юридичної тех-

ники, її положення в системі категорій загальної теорії права. Детально розглядає-

ється широке коло теоретико-правових понять, що мають відношення до техніко-

юридичної проблематики: мова права, юридичні конструкції, нормативно-

правові приписи, правові припущення, юридичні символи і т. д.

Автором обгрунтовується висновок про поступове становленні теорії юридичес-

кою техніки в якості самостійної прикладної науки в системі юриспруденції.

Для вчених-юристів, практичних працівників, викладачів, аспіран-

тів, студентів юридичних вузів, а також всіх, хто цікавиться проблемами

юридичної техніки.


Получите консультацию юриста онлайн!