Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Анулювати ПДВ-реєстрацію вправі:

- Підрозділи оподаткування юросіб (фізосіб) - відносно платників, які не мають заборгованості перед бюджетом і не подають протягом одного року до органів ДПС податкові декларації, документи податкової звітності;

- Підрозділи реєстрації платників податків - щодо платників, по яких до Єдиного держреєстру внесено запис про відсутність юрособи за вказаним місцезнаходженням;

- Підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань - щодо платників, які мають податкову заборгованість (борг), з метою визнання їх банкрутами, у тому числі щодо відсутніх боржників;

- Підрозділи податкової міліції - щодо суб'єктів «фіктивного» підприємництва та платників, установчі документи яких суперечать чинному законодавству або містять неправдиві відомості, з метою визнання недійсними статутних документів таких плательщіков1;

- Підрозділи аудиту та (або) податкової міліції - щодо платників, ведення діяльності якими суперечить установчим документам та законодавству.

Важливо: якщо анулювання реєстрації відбувається за ініціативою податкового органу, то відомості з Реєстру про таке анулювання оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДПАУ (www. sta. gov. ua). Згідно з п. 35 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ № 79 (далі - Положення № 79), інформування платників податків проводиться не пізніше 2, 12 та 22 числа кожного місяця. У цьому випадку вважається, що право доступу до цих відомостей забезпечено і інформація про анулювання доведена до відома всіх зацікавлених осіб.

____________

1 Для цього спочатку необхідно рішення суду про визнання недійсними установчих документів платника податків.

Етап 1. Платнику податків направляється Акт про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-ПДВ (додаток 5 до Положення № 79).

Дата затвердження такого акта керівником (заступником керівника) ДПІ вважається датою прийняття рішення про анулювання реєстрації.

В Акті про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково має бути зазначено підставу для анулювання, з посиланням на відповідну норму Закону про ПДВ. Якщо ж цього з якихось причин немає - пізніше дане упущення платник податків може використовувати як додатковий аргумент в ході судового оскарження рішення про анулювання.

Етап 2. Платник податків зобов'язаний повернути Свідоцтво платника ПДВ та всі засвідчені його копії.

Платник податків зобов'язаний повернути до податкової видане йому Свідоцтво, включаючи всі його завірені копії (разом з супровідним листом), протягом 20 календарних днів з дня прийняття податковим органом рішення про анулювання. Тобто з дня затвердження Акта про анулювання.

Затримка з поверненням розцінюється як затримка з подачею ПДВ-звітності, а це, у свою чергу, згідно з пп. 17.1.1 Закону № 2181 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» загрожує накладенням штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

Етап 3. Податкові наслідки анулювання Свідоцтва платника ПДВ.

Умовний продаж

Відповідно до абз. 19 п. 9.8 ст. 9 Закону про ПДВ, платник податків, в обліку якого на день анулювання реєстрації рахуються товарні залишки або основні фонди, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами, з відповідним збільшенням податкових зобов'язань.

Бюджетне відшкодування

Особа, яка підлягає анулюванню в якості платника ПДВ, не позбавляється права на отримання бюджетного відшкодування. У абз. 12 п. 9.8 ст. 9 Закону про ПДВ зазначається, що якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, то таке відшкодування надається йому протягом строків, визначених Законом про ПДВ, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник ПДВ на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні. Простіше кажучи, щоб отримати бюджетне відшкодування, підприємець повинен задекларувати своє право на нього в останньому податковому періоді.

Виняток становлять платники, анульовані відповідно до пп. «В» п. 9.8 ст. 9 Закону про ПДВ. Вони не мають права на отримання бюджетного відшкодування. Ця норма стосується як до юридичних, так і до фізичних осіб, анулювання яких здійснюється у зв'язку з переходом на спрощену систему оподаткування.

Етап 4. Повторна постановка на облік як платника ПДВ, з одночасною подачею позову до адміністративного суду (при бажанні, якщо є достатні підстави вважати рішення податкової про анулювання реєстрації протиправним).

Анулювання - не вирок. Згідно з пп. 25.4 п. 25 Положення № 79, підприємець може повторно стати на облік як платник ПДВ, навіть якщо його попереднє свідоцтво було анульовано.

Одночасно з цим можна оскаржити зазначене рішення податкової про зняття з ПДВ-реєстрації в адміністративному суді.

Важливо врахувати, що, незважаючи на оскарження рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу, особа зобов'язана повернути Свідоцтво платника ПДВ.

Можливі аргументи на користь платника податків при оскарженні рішення про анулювання:

- Відсутність на Акті про анулювання реєстрації платника ПДВ, який надсилається платнику податків, дати затвердження даного Акту;

- Акт про анулювання реєстрації не надсилається платнику ПДВ (порушення абз. 4 пп. 25.2.2 Положення № 79;

- Перед прийняттям зазначеного Акта ДПІ не проводить камеральну перевірку податкової декларації з ПДВ (нема Акта про результати зазначеної перевірки), що є порушенням вимог Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ, та ін

Етап 5 (можливий). Прийняття адмінсудом рішення на користь платника податків і визнання рішення ДПІ про анулювання свідоцтва платника ПДВ недійсним.

Якщо суд прийме рішення про визнання неправомірним анулювання ПДВ-свідоцтва, його слід вважати дійсним з самого моменту видачі, у тому числі в період часу від анулювання і до відновлення (лист ВАСУ від 02.08.2010 № 1172/11/13-10).


Получите за 15 минут консультацию юриста!