В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.


Коментар статті Конституції:

Визначивши статтею І47 правове становище Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, Конституція тим самим чітко підкреслює, що як конституційний орган держави він не входить до системи судів України загальної юрисдикції і є незалежним від законодавчої, виконавчої та судової влади. Специфіка діяльності цього органу полягає в тому, що суто правосуддя в повному розумінні цього слова він не, здійснює. Конституційний Суд України вирішує не 1 спори, а питання про відповідність (конституційність), законів та інших правових актів Конституції України. Звідси випливає і основна мета Конституційного Суду України - гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави.

Раніше контроль за відповідністю законів Конституції був прерогативою Верховної Ради України, виходячи з того, що наділення будь-якого іншого органу правами перевірки законів на відповідність їх 1 Конституції обмежував би повновладдя, принижував би її роль і значення як вищого представницького 1 органу. Доцільність такого контрольного органу виключалася ще й підзвітністю і підконтрольністю будь-якого органу державної влади і управління перед Верховною Радою.

Лише у 1989 р. було утворено не відомий раніше в структурі органів державного будівництва колишнього СРСР орган - Комітет конституційного нагляду, але за ним не визнавалося головного права контрольного органу - скасування неконституційних правових актів, контрольні функції за дотриманням Конституції продовжували залишатися за Верховною Радою, конституційний Суд як самостійну структуру було передбачено у Конституції Української РСР у жовтні 1990 р., але фактично він функціонувати не розпочав. Згідно з "Перехідними положеннями" Конституції Конституційний Суд України має бути сформований протягом трьох місяців після набуття нею чинності.

На Конституційний Суд покладається офіційне тлумачення Конституції і законів України, він буде тепер єдиним в державі органом, який наділений такими повноваженнями. За Верховною Радою право тлумачення Конституції та законів зберігається лише до створення Конституційного Суду України.


Получите за 15 минут консультацию юриста!