В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.


Коментар статті Конституції:

Конституція закріплює повагу до людської гідності, у зв'язку з чим встановлює норму, за якою катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність особи, види поводження і пока-рання є грубим порушенням прав людини. Ця норма відтворює відповідні положення Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, прийнятої в 1984 р., учасницею якої є Україна.

Відповідно до статті І цієї Конвенції термін "катування" визначає будь-яку дію, якою певній особі навмисне спричиняються сильний біль або страждання (фізичне чи моральне), щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що грунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання спричиняються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома або з їх мовчазної згоди.

Перш за все слід мати на увазі, що заборона катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що при-нижує гідність, поводження чи покарання згідно з міжнародним правом є абсолютною. Це означає, що навіть виключні обставини, такі, як стан або погроза війни, внутрішня політична нестабільність або інший надзвичайний стан не можуть служити виправданням катувань чи інших вказаних в Конституції видів по-водження або покарання.

По-друге, згідно з чинним законодавством вчинення катувань та інших видів жорстокого поводження з людиною з боку будь-якої особи становлять собою тяжкий злочин, відносно якого заборонені всякі посилання на "наказ вищестоящого начальника або державної влади", "виключні обставини" і таке інше.

Зазначена вище Конвенція не містить чіткого визначення, що становить собою жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність людини, поводження або покарання. Тому в цьому питанні є необхідність послатися на практику відповідних органів.

Так, згідно з міркуваннями, які були подані на розгляд Комісії з прав людини Економічної та Со-ціальної Ради ООН, умови, в яких утримуються підозрювані у скоєнні злочинів у слідчих ізоляторах Росії, є жорстокими, нелюдськими і такими, що принижують гідність людини; вони самі по собі є катуванням. Оскільки ж підозрювані утримуються там з метою прискорення проведення попереднього слідства, щоб зламати їх волю та отримати визнання й інформацію, цілком можна вважати, що вони піддаються катуванням.

Стосовно питання про відповідність правового порядку у Російській Федерації нормам Ради Європи, яке розглядалося Парламентською Асамблеєю Ради Європи у 1994 р., то було підкреслено, що вимога до підозрюваного у скоєнні злочину брати участь у "слідчому експерименті", коли він знімається на фо-топлівку після чого відеофільм подається як доказ до суду, - навіть коли мова не йде про якесь фізичне насильство, - є очевидно такою, що принижує гідність у тому розумінні, яке існує в європейській судовій практиці.

Під поводження, яке заборонено ст. 28 Конституції, можуть підпадати такі явища, як "дідівщина", використання праці новобранців офіцерами армії, випадки доведення до самогубства і т. ін.

У ч. З ст. 28 на рівень конституційного права поставлена неможливість піддання жодної особи без її згоди медичним, науковим чи іншим дослідам. Підкреслимо. по-перше, що це положення відтворює відповідну норму, яка міститься у ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. По-друге, слід при його застосуванні мати на увазі як вимоги про дійсну добровільність одержання згоди людини, включаючи правила щодо встановлення дієздатності та правоздатності, так і те, що згідно з висловленими вище міркуваннями медичні, наукові та інші досліди ні в якому разі не повинні мати характер катувань чи бути пов'язані з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність особи, поводженням.


Получите за 15 минут консультацию юриста!