Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.


Коментар статті Конституції:

Конституція України встановлює одним з найважливіших і почесних обов'язків громадян України захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності. Перш за все, мається на увазі захист України від збройної агресії, який є найважливішою функцією держави і справою честі всього Українського народу, обов'язком кожного її громадянина. Правові основи діяльності органів державної влади щодо забезпечення оборони України визначені Законом "Про оборону України" від 6 грудня 1991 р. Але захист Вітчизни не повинен обмежуватися лише цим аспектом. Водночас він означає, що кожний громадянин України незалежно від національності, расової належності, віросповідання, ідеологічних переконань, трудової та іншої діяльності зобов'язаний захищати і відстоювати її суспільний лад від усіляких посягань, підтримувати громадський порядок, зберігати національну культуру і т.ін. Саме тому будь-які посягання на незалежність України, її територіальну цілісність, спроби змінити насильницьким шляхом державний устрій, повалити державну владу відносяться до державних злочинів і суворо караються законом.

Після прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. Акта проголошення незалежності і, створення самостійної держави - України були затверджені її державні символи; герб, прапор і гімн.,

Будучи закріпленими Конституцією України, ці атрибути суверенності та незалежності потребують відповідної поваги і захисту. Чинним законодавством глум над державною символікою розглядається як злочин, передбачений ст.1872 КК України.

Щодо військової служби, то порядок і правила її проходження визначаються законами України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу від 25 березня 1992 р., "Про альтернативну (не військову) службу" від 12 грудня 1991р. та ін. Загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих поса-дових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства, а також підготовки населення до захисту держави.

Загальний військовий обов'язок включає підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; призов на військову службу; проходження за призовом або добровільно військової чи альтернативної (невійськової) служби; виконання військового обов'язку в запасі; дотримання правил військового обліку. У воєнний час цей обов'язок включає також обов'язкове військове навчання громадян.

Військова служба є почесним обов'язком кожного громадянина, особливим видом державної служби, пов'язаної з виконанням громадянином України загального військового обов'язку і службою у Збройних Силах України та інших військах, створених відповідно до законодавства України. Тому за ухилення громадян від чергового призову на дійсну військову службу, а також за ухилення від військової служби, порушення військових статутних правил, інші військові злочини встановлена кримінальна відповідальність.


Получите за 15 минут консультацию юриста!