В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Коментар статті Конституції:

Референдуми є найвищою формою народовладдя яка передбачає залучення найширшого кола громадян України для вирішення питань загальнодержавного і місцевого значення. Закріплення в новій Конституції цієї форми безпосередньої демократії дає можливість порівняно швидко і практично незворотно вирішувати найскладніші і найсуперечливіші питання.

Проте використання цієї форми демократії має бути максимально обачним, виваженим і ефективним. Тому органи державної влади не повинні виносити як на всеукраїнський, так і місцеві референдуми питання, для вирішення яких потрібні професійні знання, досвід та інші передбачені законом підстави.

У зв'язку з цим ст. 74 Конституції передбачається, що референдум не допускається щодо зако-нопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Законом про всеукраїнський та місцевий референдуми передбачається, що на всеукраїнський рефе-рендум не виносяться питання, віднесені законодавством України до відання органів суду і прокуратури; питання амністії і помилування; питання про вжиття державними органами України надзвичайних і не-відкладних заходів щодо охорони громадського порядку. захисту здоров'я та безпеки громадян; питання, пов'язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належить до компетенції Верховної Ради. Президента та Кабінету Міністрів.

На місцеві референдуми не виносяться питання про скасування законних рішень вищестоящих органів державної влади і самоврядування; віднесені до відання органів суду і прокуратури; пов'язані з обранням. призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції відповідної ради та її виконавчих органів.


Получите за 15 минут консультацию юриста!