В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Коментар статті Конституції:

Відповідно до Конституції України та чинного законодавства, зокрема Закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", проводяться два основних види референдумів: всеукраїнський і місцеві. Вони відрізняються між собою за суб'єктами (органами, які їх призначають), за термінами проведення та іншими ознаками. Але головна відмінність всеукраїнського від місцевих референдумів полягає в їх предметах, тобто питаннях, що на них виносяться.

Зокрема, відповідно до зазначеного закону предметом всеукраїнського референдуму може бути за-твердження Конституції України, и окремих положень та внесення до неї змін і доповнень; прийняття, зміна або скасування законів України або їх окремих положень; прийняття рішень, які визначаються змістом Конституції України, законів України та інших правових актів.

За цим же законом (ст. 4) предметом місцевого референдуму може бути прийняття, зміна або скасу-вання рішень з питань, віднесених законодавством України до відання органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад.

На всеукраїнський референдум можуть виноситися питання, віднесені Конституцією до відання України, тобто питання загальнодержавного значення, а на місцеві референдуми - відповідні питання місцевого значення.

Законом визначаються питання, які вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, а також питання, що вирішуються виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно-територіальних одиницях. Незважаючи на ці положення закону, в ряді районів, областей, міст України спостерігаються спроби призначення і проведення місцевих референдумів з питань загальнодержавного і загальнонаціонального значення: про державну мову, територію, громадянство, що неприпустимо.

З метою упередження винесення на місцеві референдуми питань загальнодержавного і загально-національного значення в цій статті Конституції зазначається. що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України

У разі винесення цього питання на місцеві референдуми рішення відповідних місцевих органів державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування повинні вважатись недійсними. Зро-зуміло, що не мають юридичної сили й рішення, прийняті на місцевих референдумах із цих питань.


Получите за 15 минут консультацию юриста!