В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Верховна Рада України приймає закони, постанови та Інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

Коментар статті Конституції:

У цій статті встановлюється, що Верховна Рада і повноважна приймати закони, постанови та інші ак-ти. Під законами, про які йде мова у зазначеній і статті, слід розуміти нормативно-правові акти найвищої юридичної сили, що містять загальнообов'язкові правила поведінки і регулюють найважливіші, суспільні відносини.

Розгляд законопроектів Верховною Радою згідно з Регламентом Верховної Ради України здійснюється у трьох читаннях.

Під час першого читання на пленарному засіданні Верховної Ради України обговорюються основні положення законопроекту. Обговорення розпочинається з доповіді ініціатора проекту, потім заслухо-вуються співдоповіді, ведуться дебати. Після цього у разі позитивної оцінки законопроекту Верховна Рада передає його у відповідний комітет для доопрацювання.

Згодом, коли комітет знову представить доопрацьований законопроект, що вже враховує всі заува-ження і пропозиції після першого читання, здійснюється друге читання. Головною стадією цього читання є постатейне детальне обговорення законопроекту.

Заключною стадією є третє читання законопроекту, під час якого відбувається голосування.

Постанови та інші акти, що приймаються Верховною Радою України, мають здебільшого допоміж-ний характер, наприклад постанова Верховної Ради про введення в дію певного закону.

Закони, постанови та інші акти приймаються більшістю від конституційного складу Верховної Ради, тобто від 450 народних депутатів України (ст. 76 Конституції).

Із загального правила, що встановлюється ст. У і Конституції України, можливі винятки, які перебачаються цією Конституцією. Світова конституційна практика визнає існування так званих конституційних законів, які мають особливу юридичну силу і тому потребують більш складної процедури їх прийняття. Звичайно до зазначених законів відносять такі, про необхідність видання яких є спеціальне застереження у тексті Конституції, а також закони, що вносять зміни і доповнення до Конституції. Конституційний закон приймається кваліфікованою більшістю голосів, тобто двома третинами голосів від загальної кількості складу парламенту. Зокрема, саме така кількість голосів передбачена у ст. 155 та ч. 5 ст. 111 Конституції.

Що стосується рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (ч. 6 ст. 111), то воно приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від п конституційного складу.


Получите за 15 минут консультацию юриста!