В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем’єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, б, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.

Коментар статті Конституції:

Дана стаття містить положення, за якими у випадку, коли повноваження Президента України припиняються достроково відповідно до ст. 108, 109, 110, 111 Конституції України, виконання обов'язків Президента на період до обрання і вступу на посаду нового Президента покладається на Прем'єр-міністра України. Останній в період тимчасового виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати частини тих повноважень Президента, які передбачені ст. 106 Конституції, а саме: звертатися з посланням до народу та із щорічним і позачерговим посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції, проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою; припиняти повноваження Верховної Ради, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначати за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів державної виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на цих посадах; призначати за згодою Верховної Ради на посаду Генерального прокурора України та звільняти його з посади; призначати половину складу Ради Національного банку України; призначати на посади та звільняти з посад за згодою Верховної Ради Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; скасовувати акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; призначати третину складу Конституційного Суду України; нагороджувати державними нагородами, встановлювати президентські відзнаки і нагороджувати ними; здійснювати помилування.

Слід зауважити, що конституції країн світу по- різному визначають порядок заміщення посади пре-зидента, що стала вакантною достроково. У США прямим конституційним спадкоємцем президента є віце-президент, який обирається одночасно з президентом і на той же строк. Останній не тільки заміщує президента під час його тимчасової відсутності або недієздатності, а й займає президентську посаду у випадках її вакантності в разі відставки або смерті президента. Для США характерним є те, що на відміну від переважної більшості інших країн, де заміщення президента здійснюється тимчасово до його дострокових виборів, цю посаду наступник займає до кінця встановленого строку повноважень. У Мексиці і в ряді інших президентських республік на таких самих умовах займає вакантну посаду обраний парламентом тимчасовий президент.

У Болгарії та в Індії обов'язки президента тимчасово виконує віце-президент, у Польщі - голова нижньої, а за ним і верхньої палати, в Італії, Румунії, Франції та Югославії - голова верхньої палати, в Австрії, Росії, Словаччині і Фінляндії - глава уряду, в Ірландії та Ісландії - спеціальна колегія, до складу якої входять голови палат (парламенту), голова верховного суду, а в Ісландії - ще й глава уряду.


Получите за 15 минут консультацию юриста!