Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Строк повноважень Генерального прокурора України — п'ять років.


Коментар статті Конституції:

Генеральний прокурор України як найвища посадова особа в єдиній централізованій системі органів прокуратури очолює і спрямовує їх роботу, здійснює контроль за діяльністю підпорядкованих прокуратур. Генерального прокурора України на посаду призначає Президент України за згодою Верховної Ради України. Строк повноважень Генерального прокурора - п'ять років. Він може призначатися на повторний строк. З посади Генерального прокурора України звільняє Президент України. Для цього не потрібно згоди Верховної Ради України. Конституція України не визначає підстав дострокового звільнення з посади Генерального прокурора України. Вони мають бути чітко виписані у Законі "Про прокуратуру", що буде однією з гарантій незалежного здійснення Генеральним прокурором України своїх повноважень і переш-кодою для суб'єктивного вирішення питання щодо його звільнення з посади.

Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади. Підставою для цього можуть бути, наприклад, вчинення злочину або проступку, що не сумісний з посадою прокурора, порушення Конституції України. Висловлена недовіра зобов'язує Генерального прокурора України подати заяву Президенту України про відставку, який приймає остаточне рішення про його звільнення з посади.


Получите за 15 минут консультацию юриста!