Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 70 Податкового кодексу України

1. Для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби створено Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

Державний реєстр формує та веде центральний орган державної податкової служби, який є його розпорядником та адміністратором.

Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010 р. N 954 (далі - Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків). Вказане Положення регулює відносини, які виникають при реєстрації фізичних осіб, які є громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, - у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному вказаним Положенням.

Альтернативою обліку фізичної особи - платника податків за реєстраційним номером облікової картки, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття такого номера, є облік за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта такого платника.

Реєстр вказаних платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

2. Облікова картка фізичної особи - платника податків та повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків є двосторонніми. На лицьовому боці заповнюється інформація за визначеними реквізитами, зокрема вказуються відомості щодо прізвища, ім'я та по батькові, дати народження, місця народження (країна, область, район, населений пункт), місця проживання, а для іноземних громадян - також громадянства, серії, номера свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий. На зворотному боці зазначених документів розміщена пам'ятка для їх заповнення.

3. До Державного реєстру включаються реєстраційні дані фізичних осіб з облікових карток (повідомлень, заяв) та дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об'єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.

4. Згідно з Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Державний реєстр містить:

- відомості про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що включають:

- дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;

- інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;

- місце провадження діяльності, телефони та іншу додаткову інформацію для зв'язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;

- види діяльності;

- громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;

- системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.

Відомості з Державного реєстру використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Інформація, що збирається, використовується, формується органами державної податкової служби у зв'язку з реєстрацією і обліком фізичних осіб, вноситься до Державного реєстру та використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

5. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) визначено розділом VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом України зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб.

Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків підлягають реєстрації в Державному реєстрі відповідно до розділу VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків "Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру".

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби облікової картки.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації.

Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби відповідного повідомлення.

Форми облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків наведені у додатках до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (форма N 1ДР та форма N 1П відповідно).

Відповідальність за достовірність інформації, що надається для реєстрації у Державному реєстрі, покладається на фізичну особу, яка надає таку інформацію.

6. Згідно частини 7 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" від 1 липня 2010 року N 2398-VI органи державної реєстрації актів цивільного стану, крім дипломатичних представництв і консульських установ України, подають органам державної податкової служби відомості про фізичних осіб для внесення або зміни таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Відомості передаються у вигляді відповідних облікових карток за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби та погодженою з Міністерством юстиції України, у разі проведення державної реєстрації народження, смерті, повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, проведення реєстрації інших актів цивільного стану, що пов'язані із зміною прізвища, імені, по батькові чи інших даних про фізичну особу, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Порядок взаємодії між органами державної податкової служби та органами реєстрації актів цивільного стану відповідно до Податкового кодексу України та цього Закону встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7. У разі виникнення змін у відомостях, внесених фізичною особою до облікової картки або до повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, фізична особа зобов'язана подати Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою N 5ДР (додаток 10 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків) або Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта за формою N 5ДРП (додаток 11 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків). Така заява повинна бути подана платником податків не пізніше місяця з дня виникнення вказаних змін до органу державної податкової служби за місцем проживання, у разі зміни місця проживання - до органу державної податкової служби за новим місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

При внесенні вказаних змін до даних, що вносяться до Державного реєстру, реєстраційний номер облікової картки особи, яку зареєстровано в Державному реєстрі, не змінюється.

8. Про державну реєстрацію фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі, про взяття на облік фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру, а також про внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби інформує орган державної податкової служби:

- за місцем обліку фізичної особи;

- за місцем проживання фізичної особи;

- за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.

9. Документом, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) є Картка платника податків (додаток 2 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків).

За зверненням фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає Картку платника податків відповідно до порядку, визначеного цим Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред'являє паспортний документ, який містить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).

Працівник органу державної податкової служби перед видачею документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов'язаний пересвідчитися, що в паспорті громадянина України відсутня відмітка про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано). Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним.

Видача документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, реєструється в журналі видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (додаток 5 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків).

10. Органом державної податкової служби за місцем проживання фізичної особи на прохання такої особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев'ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за Формою даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України (згідно додатка 3 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків).

11. Податковий орган має право відмовити у реєстрації та/або внесенні відмітки до паспорта або продовжити строк реєстрації фізичній особі у випадку виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

12. Пунктом 70.12 Податкового кодексу України наведено невиключний перелік випадків, в яких використовуються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Вказані відомості зазначаються в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України.

Крім того, фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки (або серія та номер паспорта) за таких умов:

- юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;

- при укладанні цивільно-правових договорів, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки щодо сплати податків і зборів;

- під час відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;

- при заповненні фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України;

- під час сплати фізичними особами податків і зборів;

- при проведенні державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;

- під час реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що є об'єктом оподаткування, або прав на нього;

- при поданні органам державної податкової служби декларацій про доходи, майно та інші активи;

- реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;

- при оформленні фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів та в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

13. Документи, які не містять реєстраційного номера облікової картки платника податків (серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) вважаються такими, що оформлені з порушенням вимог податкового законодавства.

Згідно пп. 20.1.23 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів.

14. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) зазначається в усіх звітних або інших документах, що подаються платником податків, а також у всіх повідомленнях, що надсилаються йому податковим органом, а також а також в інших випадках, передбачених законодавством України. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.

15. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Метою використання таких відомостей є здійснення органами державної податкової служби контролю за дотриманням податкового законодавства України.

Органи державної податкової служби вживають заходів для забезпечення захисту внесеної до Державного реєстру інформації. Захист інформації здійснюється відповідно до законодавства.

16. Пунктом 70.16 ст. 70 Податкового кодексу визначені обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, самозайнятих осіб та податкових агентів щодо подання до податкових органів певної інформації про фізичних осіб.

Під час подання такої інформації вказані особи зобов'язані зазначати реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних у Державному реєстрі, їх оновлення, архівування та відновлення.

17. Формування і функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.


Получите за 15 минут консультацию юриста!