Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

до статті 79 Податкового кодексу України

1. Положеннями коментованої статті регулюються особливості проведення документальної невиїзної перевірки. Будь-яка документальна невиїзна перевірка (планова чи непланова) здійснюється посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення (наказу) керівника податкового органу. Проведення планової документальної невиїзної перевірки здійснюється за умови наявності обставин, передбачених п. 77.1 ст. 77 ПК України, - включення платника у план-графік проведення планових документальних перевірок з періодичністю, що визначається залежно від ступеня ризику в діяльності платника податків. Право на проведення невиїзної документальної планової перевірки надається лише у випадку, коли платнику не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки (п. 77.4 ст. 77 ПК України). Документальна невиїзна перевірка своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів полягає у перевірці податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків (п. 75.1.2 ст. 75 ПК України) - без виїзду посадових осіб податкового органу за місцезнаходженням платника податків, що перевіряється.

2. Позапланова документальна невиїзна перевірка також проводиться на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Для її проведення обов'язково необхідна наявність обставин, передбачених п. 78.1 ст. 78 ПК України. При цьому право на проведення документальної невиїзної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Слід звернути увагу на те, що у нормах ПК України щодо документальних невиїзних перевірок (як планових, так і позапланових) законодавець (на відміну від інших видів перевірок - у п. 77.6 ст. 77, п. 78.5 ст. 78, п. 80.5 ст. 80 ПК України) взагалі не використовує поняття "допуск" до перевірки. На невиїзні перевірки не поширюються і положення ст. 81 ПК України, де йде мова про умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення тільки документальних виїзних та фактичних перевірок. Дійсно, невиїзна перевірка не передбачає надання платником фізичного доступу ("допуску") до його посадовим особам органу податкової служби, що обов'язково передує початку перевірки. Натомість у більшості випадків при проведенні невиїзних перевірок платником податку вчиняються дії, спрямовані на надання документів, вказаних у п. 75.1.2 ст. 75 ПК України. У зв'язку з цим, за відсутності обов'язкових підстав та обставин, передбачених п. п. 79.1, 79.2 коментованої статті - посадові особи податкового органу не мають права приступати до проведення перевірки. У цьому разі платник не зобов'язаний надавати документи на вимогу (запит) посадових осіб органу податкової служби, що обґрунтовується з посиланням на нібито проведення фактичної перевірки - за відсутності підстав та обставин, передбачених п. п. 79.1, 79.2 ст. 79 ПК України.

3. Присутність платника, що перевіряється в рамках невиїзної перевірки, не є обов'язковою та на практиці взагалі не вимагається, оскільки всі дії з безпосередньої перевірки змісту документів здійснюються перевіряючими поза місцезнаходженням платника податку.

________________________________

Ст. 79 ПК України визначає особливості проведення документальної невиїзної перевірки, що тривалий час ототожнювалась із камеральною перевіркою. Це пояснюється тим, що, як і камеральна:

- така перевірка здійснюється в приміщенні органу ДПС;

- присутність платника податків при цьому не є обов'язковою.

Разом з тим, відмінність документальної невиїзної перевірки від камеральної полягає у таких рисах:

1. Окрім перевірки поданих податкових декларацій (розрахунків), перевірці підлягають:

- документи фінансової, статистичної та іншої звітності, регістри податкового та бухгалтерського обліку, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (тобто документи на підтвердження даних податкової звітності, що визначені п. 44.1 ПК України);

- документи та інформація, отримані органами податкової служби у відповідності до законодавства (у тому числі за результатами перевірок інших платників податків).

2. На відміну від камеральної перевірки, така перевірка здійснюється на підставі наказу керівника органу ДПС.

3. Платник податків має бути повідомлений про таку перевірку шляхом направлення копії наказу про її призначення та повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення під розписку.

При цьому відповідно до п. 2.3 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 р. N 355, можливість проведення невиїзних документальних перевірок обумовлюється надходженням від платника податків на запит органу ДПС пояснень та документів, достатніх для її проведення.


Получите за 15 минут консультацию юриста!