Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 165 Податкового кодексу України

В коментованій статті закріплено перелік доходів, які не підпадають під оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Тобто, це доходи, які не враховуються при визначенні загального місячного чи загального річного оподатковуваного доходу платника податку.

До цієї групи доходів належать: 1) кошти соціального спрямування (наприклад, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій, передбачених підпунктом 165.1.1 пунктом 165.1 статті 165 ПК) 2) компенсаційні виплати (наприклад, сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення, передбачена підпунктом 165.1.1 пунктом 165.1 статті 165; сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом, передбачена підпунктом 165.1.3 пунктом 165.1 статті 165); 3) інші види доходів.

Для застосування більшості положень коментованої статті не потрібно прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які б закріплювали механізм визначення чи обчислення того чи іншого виду доходу, який законодавець виключив з оподатковуваного доходу. Їх формулювання є чіткими, вичерпними і не потребують додаткового тлумачення. Наприклад, відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 виключається з оподатковуваного доходу сума коштів з Державного бюджету України дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента; відповідно до підпункту 165.1.38 пункту 165.1 статті 165 виключається з оподатковуваного доходу вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів тощо.

Однак застосування частини положень коментованої статті вимагає звернення до підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, при застосуванні підпункту 165.1.9 пункту 165.1 статті 165 враховуються положення Закону України "Про охорону праці" та ряду підзаконних нормативно-правових актів, серед яких Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 серпня 2008 р. N 184; Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 грудня 2008 року N 292; Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 р. N 62; Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29 грудня 2008 р. N 300, тощо.

Відповідно до підпункту 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 не включається до оподатковуваного доходу вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів. Тобто, при визначенні осіб, дохід яких обчислюється із урахуванням зазначених обмежень, необхідно звернутись до переліку професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу яких не включається вартість такого вугілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 303.

При застосуванні підпункту 165.1.21 пункту 165.1 статті 165 щодо виключення з оподатковуваного доходу суми, сплаченої роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за підготовку чи перепідготовку фізичної особи - платника податку, доцільно звернутись до положень Закону України від 10 лютого 1998 р. N 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту" та Закону України від 17 січня 2002 року N 2984-III "Про вищу освіту".

Відповідно до підпункту 165.1.23 пункту 165.1 статті 165 не включається до оподатковуваного доходу вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації), у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України. Застосування даного пункту вимагає звернення до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування".

В підпункті 165.1.49 зроблено застереження, що до складу місячного оподатковуваного доходу не включаються і інші доходи, якщо про це буде вказівка в інших статтях ПК.


Получите за 15 минут консультацию юриста!