Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОММЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 327 Податкового кодексу України

Коментована стаття встановлює особливості обчислення збору за спеціальне використання води при встановленні лімітів використання води. До таких особливостей у коментованій статті віднесено: перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту; понадлімітне використання води; використання води без наявності дозволу на спеціальне водокористування із встановленими у ньому лімітами використання води.

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі. Підставами для нарахування збору у цьому випадку є: фактичні обсяги використаної води понад встановлений ліміт; ставки збору та коефіцієнти.

Пункт 327.2 визначає порядок нарахування збору у разі перевищення ліміту використання води водокористувачами, які отримують воду із змішаних джерел (збір при цьому обчислюють як суму добутків обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах і коефіцієнт та обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах водопостачання підземних вод на відповідний норматив збору та коефіцієнт. За понадлімітне використання води збір у такому випадку обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання (пункт 327.3). Тобто, якщо водокористувач не отримав у встановленому порядку дозвіл на спеціальне водокористування, за умови, що такий дозвіл є обов'язковим, він сплачує збір у п'ятикратному розмірі за весь обсяг використаної води.

Не підлягають лімітуванню водні ресурси, що використовуються без вилучення їх з водних об'єктів (наприклад, вода, що проходить через турбіни ГЕС; водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами).


Получите за 15 минут консультацию юриста!