Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. За наявності підстав, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.

2. На підставах, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі.

3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.Коментар:

Суд і інші суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин мають не тільки процесуальні права, але і процесуальні обов'язки. Основним правом і обов'язком суду (судді) є право й обов'язок ухвалити законне й обґрунтоване рішення. Виконанню цього завдання повинні сприяти й інші особи, зазначені в ч. 1 ст. 23 ЦПК. Тому перераховані в ч. 1 ст. 23 ЦПК особи повинні заявити самовідвід у разі, коли є підстави сумніватися в їх об'єктивності при вирішенні справи, а також за наявності інших підстав, зазначених у статтях 20,21,22 ЦПК (див. коментар до статей 20,21,22 ЦПК). Передбачається, що суддя, а також інші особи, перераховані в ст. 23 ЦПК, поінформовані про ці обставини та задоволення самовідводу названих осіб з процесу сприятиме ухваленню законного і обґрунтованого судового рішення. За відсутності самовідводу судді та інших учасників процесу, вказаних в ч. 1 ст. 23 ЦПК, їм на підставах, вказаних в статтях 20, 21, 22 ЦПК (див. коментар до статей 20, 21, 22 ЦПК), може бути заявлений відвід особами, які беруть участь у справі. Самовідвід і відвід повинні бути мотивовані. Заява про самовідвід або про відвід повинна бути зроблена, як правило, до розгляду справи по суті в підготовчій частині судового засідання (див. коментар до ст. 166 ЦПК). Заявити відвід або самовідвід можна і після проведення підготовчої частини судового засідання, але тільки у тому випадку, коли про підстави відводу (самовідводу) стало відомо після початку розгляду справи по суті. Заявити відвід або самовідвід, як випливає із змісту ч. 1 ст. 130 ЦПК, можна у стадії провадження у справі до судового розгляду в попередньому судовому засіданні, оскільки одним із завдань попереднього судового засідання є забезпечення правильного і швидкого вирішення справи.


Получите за 15 минут консультацию юриста!