В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду у разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору у більшому розмірі, ніж це встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду;

5) закриття провадження у справі.

2. Сплачена сума коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається за ухвалою суду у разі:

1) внесення коштів у більшому розмірі, ніж це встановлено законодавством;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) закриття провадження у справі з підстави, визначеної пунктом 1 статті 205 цього Кодексу;

5) залишення заяви без розгляду з підстав, визначених пунктами 1, 2 і 8 статті 207 цього Кодексу.

3. У випадках, встановлених пунктом 1 частини першої і пунктом 1 частини другої цієї статті, судовий збір та кошти на оплату витрат на інформа- ційно-технічне забезпечення розгляду справи повертаються у розмірі зайво внесеної суми; в інших випадках, встановлених цією статтею, — повністю.

4. Судовий збір повертається в інших випадках, встановлених законом.Коментар:

У визначених цивільним процесуальним законодавством випадках суми судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення можуть бути повернені особі, яка їх понесла (позивач або заявник). Такі випадки пов'язані, як правило, з помилковою сплатою більшої суми, ніж та, яка підлягала сплаті, або з відпаданням обставин, які зумовили сплату цих видів витрат.

Так, згідно з ч. 1 статті, що коментується, сплачена сума судового збору повертається позивачеві або заявникові за ухвалою суду у разі:

— зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в біль-шому розмірі, ніж це встановлено законом;

— повернення заяви або скарги;

— відмови у відкритті провадження у справі;

— залишення заяви або скарги без розгляду;

— закриття провадження у справі.

Законом про судовий збір можуть бути передбачені також інші випадки, коли судовий збір підлягає поверненню.

Згідно з ч. 2 цієї статті сплачена сума коштів на оплату витрат на інформа-ційно-технічне забезпечення розгляду справи повертається за ухвалою суду у разі:

— внесення коштів у більшому розмірі, ніж це встановлено законодавством;

— повернення заяви або скарги;

— відмови у відкритті провадження у справі;

— закриття провадження у випадку, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;

— залишення заяви без розгляду у зв'язку з поданням заяви особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності, подання заяви особою, яка не має повноважень від заявника, а також у зв'язку з неправильним оформленням позовної заяви.

У разі зменшення розміру позовних вимог або переплати судового збору, а також у разі переплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення ці судові витрати повертаються у розмірі зайво внесеної суми; у всіх інших ви-падках ці витрати повертаються повністю.

Необхідно відзначити, що згідно з ч. 7 ст. 235 при ухваленні судом рішення в порядку окремого провадження судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

У разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу або у разі скасування судового наказу внесена сума судового збору стягувачу не повер-тається. У разі пред'явлення стягувачем позову до боржника в порядку по-зовного провадження ця сума зараховується до суми судового збору, вста-новленої за позовну заяву (ч. 2 ст. 99 ЦПК України)


Получите за 15 минут консультацию юриста!