В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Справа розглядається апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.

2. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.

3. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, — першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.

4. Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд надає особам, які беруть участь у справі, можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.

5. На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу.

6. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.

7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.Коментар:

Як було зазначено, під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішень суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції, так звана неповна апеляція (див. коментар до ст. 303 ЦПК)2.

В апеляційному порядку справа розглядається по суті. Тому, відповідно до ч. 1 статті, що коментується, справи розглядаються апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи в суді першої інстанції з ви-ключеннями й доповненнями, встановленими для розгляду справ судом апе-ляційної інстанції. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції, так само як і в суді першої інстанції, відбувається в судовому засіданні, яке складається з чотирьох взаємопов'язаних частин, що змінюють одна одну, кожна з яких має свої специфічні завдання, свій зміст, місце в судовому розгляді і призначена для з'ясування певного кола питань. Підготовча частина судового засідання покликана визначити, чи є необхідні умови для розгляду в даному судовому засіданні справи в апеляційному порядку.

Справа в апеляційному порядку розглядається колегією суддів судової палати у цивільних справах у складі трьох суддів (див. коментар до ч. З ст. 18 ЦПК).

Підготовча частина судового засідання суду апеляційної інстанції, так само як і підготовча частина судового засідання суду першої інстанції, починається з оголошення головуючого відкриття судового засідання і оголошення про те, яка справа розглядатиметься (ч. 1 ст. 163 ЦПК), а також про те, хто подав апеляційну скаргу, на яке судове рішення. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, та повідомляє причини їх неявки, якщо вони відомі. Відповідно до ст. 305 ЦПК апеляційний суд відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає відомостей про вручення їй судової повістки, або за її клопотанням, коли повідомлені нею причини неявки буде визнано судом поважними. Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи. Головуючий оголошує склад суду, а також прізвище експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи. У підготовчій частині судового засідання колегія суддів судової палати у цивільних справах, що розглядає апеляційну скаргу, має розглянути заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі, а також повинна розгляд справи по суті розпочинати з доповіді судді-доповідача, який доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватись докази, з'ясувати можливість розгляду справи в разі неявки викликаних в судове засідання свідків, експерта, спеціаліста, перекладача (див. коментар до ст. 170 ЦПК).

Під час розгляду справи по суті, після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, то першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.

Після пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, судова колегія палати у цивільних справах апеляційного суду досліджує інші докази (може допитувати свідків експертів, досліджувати письмові й речові докази).

Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд переходить до судових дебатів, надає особам, які беруть участь у справі, мож-ливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення. На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу в судових дебатах.

Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення чи постановлення ухвали.

У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.

В апеляційній інстанції справа, як було зазначено, розглядається колегією суддів у складі трьох суддів, з яких головуючий визначається в установленому законом порядку (див. коментар до ч. 3. ст. 18 ЦК). Питання, що виникають під час розгляду справи колегією суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. Головуючий голосує останнім.


Получите за 15 минут консультацию юриста!