В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвалу відповідно до правил, встановлених статтею 19 та главою 7 розділу III цього Ко-

дексу з винятками І доповненнями, зазначеними в статтях 344—346 цього Кодексу.

2. Жоден із суддів не мас права утримуватися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового рішення, що оскаржене.

3. Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу.

4. Судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті.



Коментар:

Наступною частиною стадії перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції, що набрали законної сили, після їх перегляду в апеляційному порядку, рішень і ухвал суду апеляційного суду і ухвал суду першої інстанції, що набрали законної сили, після їх перегляду в апеляційному порядку є постановлення рішення або ухвали суду касаційної інстанції.

Відповідно до ч. 1 статті, що коментується, суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвали колегією в складі п'яти суддів (з урахуванням змін, внесених Законом України від 8 березня 2005 р. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України)1 (див. коментар до ст. 18 ЦПК). Питання, що виникають при розгляді справи колегією суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. Головуючий голосує останнім. При ухваленні рішення з кожного питання ніхто із суддів не має права утримуватись від голосування і підписання рішення або ухвали. Суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою особливу думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні, долучається до справи і відкритий для ознайомлення (див. коментар до ст. 19 ЦПК).

Відповідно до ч. 2 статті, що коментується, жоден із суддів не має права утри-муватися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо пра-вильності судового рішення, що оскаржене. Відповідно до ч. З статті, що комен-тується, рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею- доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу.

Відповідно до ч. 4 статті, що коментується, судді не мають права розголо-шувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті.


Получите за 15 минут консультацию юриста!