В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників, а також найманням житла, несуть сторони.

2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачуються іншою стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять — пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

3. Гр аничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.Коментар:

Частина 1 статті, що коментується, вказує, що витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту за місцем провадження у справі сторін та їх представників, а також найманням житла в такому населеному пункті, несуть сторони. Стороні, на користь якої ухвалено рішення, такі витрати від-шкодовуються в порядку, передбаченому статтями 85, 88 ЦПК.

Відповідно до частини 2 даних статті стороні, на користь якої ухвалено судо-ве рішення, та її представникові сплачуються іншою стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений за-робіток чи відрив від звичних занять.

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять — пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

На сьогоднішній день порядок обчислення середньомісячного заробітку передбачений Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100. Розмір середньої заробітної плати встановлюється періодично законами України. Норми добових витрат на відрядження визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон». Ті ж самі правила застосовуються при сплаті витрат, пов'язаних із залученням свідків, спеціалістів і перекладачів.

Частина 3 статті ЦПК України, що коментується, передбачає, що граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27.04.2006 р. № 590і встановлені наступні граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних справ:

1. Витрати, пов'язані з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рішення:

1) якщо компенсація сплачується іншою стороною не перевищує суму, що обчислюється виходячи з того, що зазначеній особі, ви-плачується 40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за годину її роботи

2) якщо компенсація відповідно до закону сплачується за рахунок держави не перевищує суму, що обчислюється виходячи з того, що особі, яка надає правову допомогу, виплачується 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за повний робочий день

2. За втрачений заробіток — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спе-ціалістам, перекладачам та експертам у зв'язку з явкою до суду обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.Загальний розмір виплати не може перевищувати суму, розраховану за відповідний час виходячи із трикратного роз-міру мінімальної заробітної плати

3. За відрив від звичайних занять — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам у зв'язку з явкою до суду обчислюється пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати особи і не може перевищувати її розмір, обчислений за фактичні години відриву від звичайних занять

4. На оплату послуг спеціаліста, перекла-дача обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.Загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час виходячи із трикратного роз-міру мінімальної заробітної плати

1 Офіційній вісник Україні. — 2006. — № 18. — Ст. 1336.

5. Витрати:

1) пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла -стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження

2) пов'язані з проведенням судової екс-пертизи не можуть перевищувати нормативну вартість проведення відповідних видів судової експертизи у науково-дослідних установах Мін'юсту

3) пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи не можуть перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за сукупність дій, необхідних для розгляду справи

Коли обидві сторони в цивільній справі звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави Державною судовою адміністрацією в їх фактичному розмірі, але не більше від граничних розмірів компенсації таких витрат; компенсація судових витрат особам, які їх зазнали, здійснюється шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки в банківських установах; підставою для компенсації судових витрат є судове рішення.