Sidebar

Уголовное правоУголовное право представляет собой отрасль права, которая регулирует общественные отношения, что связаны с совершением преступлений и уголовных проступков, применением мер уголовного преследования и пресечения, назначением наказания и применением мер уголовно-правового характера, установленных в качестве оснований привлечения субъектов к уголовной ответственности.

Уголовные юристы и адвокаты, практикующие в области уголовного права, анализируют те или иные ситуации, имеющие важное практическое значение. Советы и консультации юристов по уголовному праву Вы найдете в настоящем разделе.

На портале Право Украины была поднята достаточно принципиальная тема – законна ли дача адвокатом в рамках уголовного процесса показаний, касающихся обстоятельств, ставших ему известными при осуществлении функций защитника по другому процессу.

Подробнее...

Законом України № 314-VII від 23.05.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» (далі – Закон № 314) в Україні реалізована друга спроба введення кримінальної відповідальності для юридичних осіб. Першу намагались реалізувати в 2010 – 2011 рр. одночасно з прийняттям пакета нових антикорупційних законів. Однак того часу ця ініціатива не була впроваджена.

Подробнее...

Стремительное развитие рынка финансовых услуг способствует, к сожалению, не только началу стабилизации отечественного бизнеса, но и к такому же стремительному развитию финансовых афер. Так, например, в начале 2012 года была законодательно урегулирована процедура финансового администрирования активов для приобретения товаров в группах, что никоим образом не помешало аферистам строить деятельность, связанную с покупками в группах по принципу финансовой пирамиды.

Подробнее...

Суперечки з працівниками Податкової служби – поширене явище. Неправильне обчислення суми платежу, незаконне покарання, арешт рахунку без підстави – ці дії інспекції змушують фізичних і юридичних осіб доводити порушення правопорядку.

Досудове врегулювання податкових спорів – обов'язкова процедура, без якої не вийде реалізувати право на судовий захист. Цей процес складний і вимагає знання законів, тому для його проходження звертайтеся за допомогою до адвоката.

Подробнее...

Страховки від кримінальної відповідальності не існує. На місці підозрюваного людини в злочині може виявитися будь-хто. Від розслідування залежить свобода і доля людини.

Кримінальний процес не прощає помилок і помилок. У цій ситуації, стає життєво важливою професійний захист адвокатом, досвідченим і сумлінним. Він допоможе вибудувати грамотну юридичну позицію і звести негативні наслідки до нуля.

Подробнее...

Получите консультацию юриста онлайн!