В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Що робити, якщо змінився наймач житла? Можна вселити людини в наймане житло? Коли розривається договір найму? Як змінити житловий договір? Ці питання часто задають консультантів порталу. Нижче наведемо докладні відповіді на них.

На зміну і припинення житлових правовідносин впливають різні життєві обставини: приїзд, від'їзд, шлюб, народження членів сім'ї. Від правильності і своєчасності документального оформлення цих подій залежать права мешканців. Тому важливо знати основи житлового законодавства.

ТОП 4 ПИТАНЬ ДО ЮРИСТА ПО ЖИТЛОВОМУ ПРАВУ

1. Коли змінюються умови договору?

Законом передбачені наступні підстави:

При заміні декількох договорів на один. Такий варіант передбачений при об'єднанні у одну сім'ю наймачів окремих приміщень, які живуть в одній квартирі. Поширені випадки — вступ у шлюб, усиновлення. Тоді житловий договір переоформляється на одну особу.

При заміні наймача. Таке допускається:

Якщо на те є згодою інших членів сім'ї;

Після смерті колишнього наймача;

Після вибуття колишнього наймача.

Наприклад, батько покладає на сина права наймача.

При вселенні та вибуття членів сім'ї. У першому випадку які вселилися особи зазначаються у договорі, у другому — причинами можуть бути переїзд, смерть або інше.

При відмові наймача від наднормативної площі на користь житла меншого розміру.

При отриманні вільного житла, що перебуває в комунальній квартирі. В договір вносяться дані про додаткової площі.

При наявності судового рішення, яке набрало законної сили, яким було визнано істотним порушенням договору особою.

При наявності судового рішення, яке набрало законної сили, про зміну договору. Винесення такого акта можливо:

Коли при здійсненні угоди сторони не припускали, що ті чи інші обставини зміняться.

Якщо причина зміни обставин не усунена, незважаючи на сумлінні спроби боку, вжиті до її ліквідації.

Коли збереження договору в колишній версії порушує майнові інтереси сторін і тягне для них збитків.

Якщо ризики від зміни обставин не понесе зацікавлена сторона, яка звернулася до суду.

2. Коли розривається договір?

В законі передбачені такі підстави розірвання договору найму:

За угодою сторін.

За бажанням наймача. При цьому члени родини повинні дати письмову згоду.

При від'їзді наймача й сім'ї на ПМЖ в інше місце.

За ініціативою наймодавця у випадках:

Відсутність оплати за наймання понад 6 місяців. Це правило стосується і комунальних послуг.

Пошкодження житла наймачем.

Неодноразового порушення прав сусідів. При цьому важливий факт неможливості спільного життя з наймачем.

Нецільового використання житла.

Щоб уникнути судових позовів будь-які перепланування потрібно проводити за згодою орендодавця.

3. Коли припиняється договір?

Підстави припинення житлових правовідносин:

Смерть наймача.

Руйнування або псування житла.

Знаходження житла в непридатному для використання вигляді.

Закінчення строку договору.

Всяка зміна і припинення житлових правовідносин слід оформляти документально. Так, зміна договору житлового узаконюється шляхом підписання додаткової угоди до нього. У ньому вказуються нові умови, які відтепер діють. Відсутність письмової угоди тягне незаконність дій наймача.

Розірвання договору житлового проводиться в судовому порядку за заявою власника житла.

4. Як захистити права?

Якщо не вдається мирно вирішити конфлікт, то юристи сайту допоможуть вам:

Визнати права на житло.

Скасувати незаконний акт органу влади про відмову у наданні житлової площі.

Відновити становище, яке існувало до порушення прав.

Оскаржити підстави припинення житлових правовідносин відповідно до закону.

Оскаржити відмову у вселенні членів сім'ї.

Звертайтеся за консультаціями до юристів і отримуйте повноцінний відповідь на хвилююче вас питання. Платні консультації включають в себе допомогу при складних справах і доведення справи до необхідного результату.