В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли

немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька

дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством

матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті, за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина.

2. Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її народження проводиться

за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім'я,

по батькові дитини і відомості про батьків.Комментарий:

Частина перша статті 135 СК регулює порядок запису батьківства позашлюбної дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану в тих випадках, коли батьківство дитини не з'ясовано: немає ані спільної заяви матері та батька, ані заяви батька про визнання свого батьківства, ані рішення суду про визнання батьківства. Тому відомості про батька дитини дає тільки мати дитини, і вони є вичерпними. У цьому разі батько дитини записується за прізвищем матері (в чоловічому роді), а не за його справжнім прізвищем, ім'я та по батькові батька дитини записуються також за вказівкою матері і орган РАЦС не повинен перевіряти їх достовірність.

Так, відповідно до пункту 17 Правил № 52/5, якщо мати дитини не перебуває в шлюбі та немає спільної заяви батьків, заяви батька про визнання батьківства, то за заявою матері прізвище батька дитини зазначається за прізвищем матері, а власне ім'я та по батькові — за бажанням матері.

З цього приводу вона повинна написати заяву до органу реєстрації актів цивільного стану, в якій вказати, яке прізвище батька необхідно внести до актового запису про народження дитини, а також ім'я та по батькові (форма такої заяви є у відділі РАЦС).

Якщо реєстрація народження дитини проводиться за заявою іншої особи, а мати дитини на момент її народження у шлюбі не перебувала, то відомості про батька за-писуються за вказівкою цієї особи за правилами абзацу першого пункту 17 Правил 52/5.

Частіше за все мати дитини відомості про батька вказує дійсні. А при встановленні визнання батьківства за рішенням суду посилається на цей запис як на доказ, що вона народила дитину, яку зачала з названим батьком, при реєстрації народження дитини.

Абзац другий частини першої статті 135 СК стосується ситуації, коли мати дитини відома, але до реєстрації дитини померла, а також неможливості встановити місце її проживання — запис відомостей про матір провадиться за тими ж правилами за заявою родичів або інших осіб.

У цьому випадку походження дитини від матері визначається на підставі одного із документів, що посвідчує факт народження, а саме:

а) медичне свідоцтво про народження форми № 103/0, що видається закладом

охорони здоров'я, де приймаються пологи;

б) медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

№ 103-1/0;

в) заява двох свідків, присутніх при пологах, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я.

Відомості про батька заповняються відповідно до пункту 17 Правил № 52/5.

Реєстрація народження дитини також провадиться за письмовою заявою уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, за заявою уповноваженого представника адміністрації дитячого закладу чи особою, яка опікується дитиною, в тому випадку, коли мати, яка не перебуває в шлюбі з батьком дитини, померла або передала дитину на повне державне утримання, тобто відмовилася узяти дитину з пологового будинку, або місце її проживання невідоме, відомості про матір наводяться на підставі медичних документів, що посвідчують факт народження дитини, прізвище дитини і прізвище батька — за прізвищем матері, власне ім'я і по батькові дитини та батька — за вказівкою заявника.

При цьому по батькові дитини повинно відповідати власному імені батька (решта даних про батьків дитини не записується).

Про реєстрацію народження такої дитини орган реєстрації актів цивільного стану повинен письмово повідомити орган опіки та піклування.

Відповідно до частини другої статті 135 СК та пункту 25 Правил № 52/5 реєстрація народження підкинутої, знайденої дитини проводиться за письмовою заявою представника служби у справах дітей. Одночасно із заявою про реєстрацію народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану подаються рішення про реєстрацію підкинутої, знайденої дитини, яке приймається органом опіки та піклування за поданням служби у справах дітей протягом 15 днів після надходження повідомлення про таку дитину, а також довідка закладу охорони здоров'я про вік підкинутої, знайденої дитини.

У випадку, коли батьки*підкинутої, знайденої дитини невідомі, прізвище, власне ім'я та по батькові такої дитини, а також прізвище, власне ім'я, по батьковій батьків записуються згідно з даними, зазначеними в рішенні органу опіки та піклування.