Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. На підставі заяви осіб, зазначених у статті 126 цього Кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження, складеного органами державної реєстрації актів цивільного стану України, та видає нове Свідоцтво про народження.Комментарий:

Орган реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до Книги реєстрації народження та видає Свідоцтво про народження дітей у випадках:

а) визначення походження дитини від батьків за заявою жінки та чоловіка, які

не перебувають у шлюбі між собою (стаття 126 СК);

б) визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком

дитини (стаття 127 СК);

в) за рішенням суду про визнання батьківства (стаття 128 СК).

Як вказувалося вище, відповідно до пункту 8 Правил № 52/5 і статті 144 СК реєстрація народженої дитини повинна бути проведена в місячний термін від дня народження дитини.

Невиконання цього обов'язку є підставою для накладання на батьків дитини від-повідальності, встановленої законом.

Відповідно до пунктів 14, 15, 16 Правил № 52/5, якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за спільною заявою матері та батька дитини або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.

Спільна заява матері та батька, які не перебувають у шлюбі між собою, може бути подана до державного органу реєстрації актів цивільного стану як до, так і після народження дитини.

У разі смерті матері або оголошення її померлою, визнання матері недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлення її батьківських прав або якщо мати дитини не проживає з нею не менше шести місяців і не виявляє про неї материнської турботи та піклування, а також про неможливість встановлення її місцезнаходженням запис про батька дитини може бути проведений на підставі заяви чоловіка про визнання себе батьком дитини.

Таким чином, якщо дитина була зареєстрована після народження матір'ю на під-ставі частини першої статті 135 СК, а потім батько дитини визнав себе батьком і разом з матір'ю дитини подав про це заяву до органу РАЦС про визнання свого батьківства або ж коли батько дитини, мати якої відсутня, визнав своє батьківство, або батьківство встановлене судовим рішенням, державний орган РАЦС на підставі поданих про це документів вносить відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, затвердженого наказом Мін'юсту України від 26 вересня 2002 р. за № 86/5 і введеного в дію з 1 січня 2003 року. Зміни унесення змін, доповнень (далі — зміни) до актових записів цивільного стану, які складено в державних органах реєстрації актів цивільного стану України, провадиться відділами реєстрації актів цивільного стану.

Заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін, може бути подана до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису про народження дитини або за місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства.

Підставою для внесення змін у актові записи цивільного стану відповідно до пункту 2.9 Положення є:

а) рішення суду про визнання батьківства (материнства);

б) заява матері та батька про визнання батьківства;

в) заява батька дитини про визнання батьківства в разі смерті матері, оголошення її

померлою, визнання недієздатною, безвісно відсутньою або позбавлення батьківських

прав, що підтверджується свідоцтвом про смерть або відповідним рішенням суду.

Після унесення змін до актових записів цивільного стану виписується нове свідоцтво про реєстрацію акта цивільного стану і одночасно анулюється первинне свідоцтво (пункт 2.18 Положення).

Такі ж зміни до Книги реєстрації народження вносяться у разі визнання материнства.

Відділ реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін (пункт 2.1 Положення).

Відмова державних органів реєстрації актів цивільного стану про внесення змін до записів актів цивільного стану може бути оскаржена в судовому порядку за місцем проживання заявника (пункт 1.7 Положення).

У зв'язку з цим при відмові у внесенні змін до актових записів цивільного стану заявнику роз'яснюється порядок оскарження (пункт 2.16 Положення).


Получите за 15 минут консультацию юриста!