В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.

Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.

2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.

3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органами опіки та піклування або судом.Комментарий:

При реєстрації народження дитини в органах РАЦСу прізвище дитини присвоюється за іменем її батька або за іменем особи, записаної як батько.

Якщо в раніше чинному КпШС було заборонено дитині присвоювати подвійне прізвище (стаття 62), то в нині чинному Сімейному кодексі таке правило відсутнє. Але якщо батько має уже подвійне прізвище, то при реєстрації народження дитини їй може бути присвоєне тільки подвійне прізвище батька, прізвище матері не може бути з'єднане, оскільки потрійного прізвища законом не передбачено.

Реєстрація прізвища дитини провадиться органом реєстрації актів цивільного стану, коли між батьками досягнута про це згода. Коли ж між батьками згоди немає, спір вирішує орган опіки та піклування або суд. Вирішення спору судом — це нововведення в Сімейному кодексі. Але вказівки на те, яким чином суд буде розглядати цей спір, в законі немає. Буде цей спір розглянуто в позовному порядку чи як окреме провадження? Тут можуть бути дві відповіді. Якщо батьки безпосередньо звернуться за вирішенням спору, то спір буде вирішуватися в позовному провадженні, якщо ж вони оскаржуватимуть рішення органу опіки та піклування, то спір вирішуватиметься як окреме провадження.

Порядок присвоєння дитині прізвища в органі реєстрації актів цивільного стану регулюється пунктом 20 Правил № 52/5, № 1154/5.

Так, відповідно до цих Правил, якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище, батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їх прізвищ, про що робиться відповідний запис у графіт*Для відміток», який засвідчується підписами обох батьків.

У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають, з якого прізвища — батька чи матері — повинне починатися прізвище дитини.

Реєстрація народження дитини і присвоєння їй прізвища провадиться з обов'язковою присутністю обох батьків.

Якщо мати чи батько дитини не може особисто з'явитися до органу реєстрації актів цивільного стану, то її (його) заява, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчено, може бути подана через представника. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

У випадку, коли батьки підкинутої, знайденої дитини невідомі, прізвище записується дитині згідно з даними, зазначеними в рішенні органу опіки та піклування.

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

У цих випадках при складанні актового запису про народження дитини прізвище дитини вказується за прізвищем матері. Якщо батьки (один з батьків) бажають присвоїти дитині прізвище батька, то воно виправляється в актовому записі про народження на підставі вищезазначених документів (п. 15 Правил).