В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та

рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану

здоров'я.

2. Дитина має бути проінформована про правові наслідки усиновлення.

3. Усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення.

4. Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.Комментарий:

Згідно зі ст. 218 СК для усиновлення дитини потрібна її згода, яка відповідно до ч. 1 цієї статті дається у формі, що відповідає її віку і стану здоров'я.

Зобов'язання одержувати згоду дитини без визначення конкретного віку дитини до прийняття Сімейного кодексу (за яких умов, віку, в якій формі) визначене ст. 12 Конвенції про права дитини, яка чинна в Україні з 27.09.1991 р. і «Держави-учасник забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага з її віком і зрілістю.

З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства».

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про охорону дитинства» (2402-Ш) під час вчинення дій, пов'язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також інших дій, що стосуються дитини в порядку, установленому?законом, судом

заслуховується думка та побажання дитини.

Таким чином, слід зробити висновок, що дитина може давати згоду на усиновлення

в тій формі, яка відповідає її віку, стану здоров'я.

Відповідно до віку (залежно) згода може бути виражена в письмовій формі у вигляді

заяви, яку в змозі написати 6 — 7-річна дитина, оскільки вона навчається у школі, до 6 років може дати усну згоду в присутності вихователя, опікуна, працівника органів

опіки і піклування, який цю згоду може подати суду у вигляді акта.

Згода дитини не засвідчується нотаріусом, оскільки це не передбачено законом.

Свою згоду дитина після 7 років може підтвердити в суді, якщо у суду виникнуть сумніви, що одержання згоди від дитини було в рамках закону.

Згода повинна бути надана дитиною не взагалі на усиновлення, а на усиновлення конкретною особою, з якою дитина спілкувалася, якій вона симпатизує, довіряє і з якою вона знайшла спільну мову.

Закон у цьому напрямку вирішальне значення надає волі дитини, бо без її згоди всиновлення неможливе.

Згода дитини повинна базуватися на усвідомленні нею правових наслідків усиновлення, чоло вимагає ч. 2 ст. 218 СК. Проінформувати можна дитину, яка відповідно до свого віку і стану здоров'я може їх усвідомлювати. Наприклад, дитина після 7 років, якщо вона розумово здорова, навчається, то вона, звичайно, може усвідомити, що її забирають від рідного батька, матері і передають в іншу сім'ю. Якщо ж ця дитина фізично і розумово, психічно недорозвинена, то вона і в 14 років не усвідомить, яка уготована їй участь.

Без згоди дитини всиновлення теж може мати місце, коли:

а) дитина не усвідомлює факту усиновлення у зв'язку зі станом здоров'я — розумово недорозвинена, психічно хвора;

б) дитина є малолітньою, не усвідомлює та не здатна самостійно висловити свою

згоду на усиновлення у формі, відповідній її віку, — маються на увазі діти ясельного,

садочкового віку, а також ті малюки, які не навчились розмовляти;

в) дитина з раннього віку виховується в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми

батьками.

Доказом такої ситуації^ якщо у суду виникнуть з цього приводу сумніви, можуть бути будь-які дані: показання свідків, листи,, поштові картки, фотографії тощо.

У будь-яких випадках, якщо дитина забажає, щоб її вислухав суд, він зобов'язаний виконати бажання дитини, але ж знову відповідно до її віку, стану здоров'я, можливості сформулювати і вільно висловити своє бачення щодо її усиновлення. Хто і як зможе визначити можливість дитини висловити свою думку, законодавець замовчує. Судова практика в цих випадках іде шляхом того, що викликає до суду педагога, якщо дитина навчається, лікаря-педіатра, якщо дитина не навчається, а в деяких випадках лікаря-педіатра як фахівця (ст. 54 ЦПК) для одержання консультації.


Получите за 15 минут консультацию юриста!