В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

1. Договір на патронат припиняється у разі відмови від нього вихователя або дитини, яка досягла 14 років.

До призначення дитині нового вихователя або передання дитини іншій особі, на-вчальному закладу, закладу охорони здоров'я або соціальному захисту вихователь, який відмовився від договору, зобов'язаний піклуватися про дитину.

2. Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням

суду у разі невиконання вихователем своїх обов'язків або якщо між ним та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за договором.Комментарий:

Підстави, які названі у ст. 256 СК для припинення договору патронату, дуже сходні з підставами припинення опіки та піклування, передбачених ст. 76, 77 ЦК України.

Так, договір про патронат припиняється у разі відмови від нього: а) вихователя; б) дитини, яка досягла 14 років, а також якщо з'явилися батько, мати і дитина повертається їм.

Якщо в цьому випадку дитина після 14 років залишила вихователя і пішла на са-мостійне життя або до своїх родичів, а дитину, у якої з'явилися батьки, її забрали з дозволу органів опіки і піклування або суду у разі поновлення батьківських прав, то патронатний вихователь, як сторона договору, повинен до призначення дитині, яку не забрали батьки, або вона не передана іншій особі, навчальному закладу, закладу охорони здоров'я або соціальному захисту, піклуватися про дитину.

Договір припиняється внаслідок смерті патронатного вихователя, патронажної дитини, досягнення дитиною повноліття; одруження неповнолітньої особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (ст. 34, 35 ЦК).

Дитина, яка проживала на житловій площі патронатного вихователя, зобов'язана її звільнити після припинення договору, оскільки вона незалежно від строку проживання і підстав припинення патронату права на вказане житло не набула.

Частина 2 ст. 256 СК передбачає підстави, за якими розривається договір про патронат, і порядок його розірвання.

Так, договір про патронат розривається за згодою сторін (вихователь і орган опіки та піклування); за рішенням суду, коли буде встановлено, що вихователь без поважних причин неналежно виконує свої обов'язки, коли він не відповідає своєму призначенню — вихователя, а також при зловживанні правами і залишенні дитини без нагляду і піклування, при використанні договору про патронат у своїх корисних цілях.

Ця частина ст. 256 СК передбачає також можливість розірвання договору вихователя і органу опіки та піклування за їх згодою (хвороба вихователя, зміна в сімейному та матеріальному стані, відсутність необхідного контакту з дитиною, переїзд на друге місце проживання, в інше місто, довготривале службове відрядження тощо).

Договір припиняється і тоді, коли між дитиною і патронатним вихователем відсутні взаєморозуміння, з'явилася ворожнеча, недовіра, дитина бродяжничає тощо.

Із заявою до суду про розірвання договору звертається орган опіки та піклування як сторона договору, при цьому надає суду необхідні докази підстав розірвання договору. Щодо 14-річної дитини, то договір розривається автоматично з уходом дитини до інших осіб.


Получите за 15 минут консультацию юриста!