В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Закон «Про судоустрій і статус суддів» позбавляє юристів права представляти інтереси клієнтів?Згідно ч. 3 ст. 10 Закону «Про судоустрій і статус суддів» для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура. Чи означає ця норма, що тепер інтереси клієнтів можуть представляти в суді тільки особи, які мають адвокатське посвідчення, обговорювалося на форумі JuristOFF.

Позиція 1. Тепер інтереси клієнтів у судах можуть представляти тільки адвокати, оскільки:

- в попередній редакції Закону «Про судоустрій» у статті 8 було записано, що у випадках, передбачених законом, правову допомогу надають також інші особи. У новій редакції це положення прибрано;

- прийменник «та» означає, що фрази «захист від обвинувачення» і «надання правової допомоги в судах» існують незалежно і їх слід розуміти окремо. І надавати обидві послуги можуть тільки адвокати.

Позиція 2. Юристи, які не є адвокатами, як і раніше можуть представляти інтереси клієнтів у судах, оскільки:

- згадка в законі інституту адвокатури значить монополію адвокатів. Аналогічну конструкцію має і ст. 59 Конституції, і її положенням двічі дано офіційне тлумачення;

- правова допомога та представництво в суді - поняття дещо різні;

- згідно зі ст. 40 ЦПК представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла 18 років, має цивільно-процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді.

Думка юриста: Ніяка норма закону не може скасувати положення ст. 59 Конституції, згідно з якою кожен має право на правову допомогу і є вільним у виборі захисника, як і офіційне тлумачення змісту цих прав, встановлених рішеннями КСУ від 16.11.2000 № 13-рп/2000 та від 30.09.2009 № 23-рп/2009 .

Відповідно до першого рішенням положення «кожен є вільним у виборі захисника» слід розуміти як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого чи особи, яка притягається до адмінвідповідальності з метою отримання правової допомоги обирати захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права, і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Відповідно до другого - положення «для ... Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах в Україні Діє адвокатура», яке слід розуміти як право на правову допомогу від обраної за власним бажанням особи в статусі адвоката, що не виключає можливості отримання такої допомоги від іншої особи, якщо законами України не встановлено обмежень.

Тим більше, Закон «Про судоустрій і статус суддів», який, як вже було зазначено, всього лише відтворив положення ст. 59 Конституції. Отже, фахівці в галузі права як і раніше рівні з адвокатами як у питаннях захисту від обвинувачення та надання правової допомоги, так і в питаннях представництва в судах (де вони рівні з усіма дієздатними громадянами).

ВИСНОВОК:

Закон «Про судоустрій і статус суддів» НЕ позбавляє юристів, не мають адвокатського свідоцтва, права надавати інтереси клієнтів у судах, а також захищати їх від обвинувачення та надавати правову допомогу.


Получите за 15 минут консультацию юриста!