В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Докапіталізація українських банків: про наміри НБУВиходячи із загальних тенденцій розвитку ринку банківських послуг, процес докапіталізації банків є необхідною умовою для зміцнення всієї банківської системи. Так як в Україні функціонує величезна кількість банків, які в основному обслуговують бізнес своїх акціонерів, примусова докапіталізація може бути одним із способів оздоровлення банківської системи, але тільки за умови, якщо політика НБУ в цьому напрямі буде послідовною і комплексною.

Так, згідно зміненій редакції Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою НБУ № 368 від 28.08.2001, регуляторний капітал банку, мінімальний розмір якого, до речі, повинен становити не менше 120 млн. грн., Є одним з найбільш важливих показників діяльності банків, який повинен покривати негативні наслідки різноманітних ризиків і забезпечити захист вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків.

Стрес-тести зарубіжних банків, проведені останнім часом, були спрямовані саме на те, щоб визначити рівень достатності капіталу банку для покриття збитків, пов'язаних з можливою нестабільністю економічної ситуації. У результаті було визначено, що існуюча система формування капіталу є достатнім показником здатності банку захистити інтереси вкладників і держави в умовах кризи.

В Україні цифровий еквівалент банку - мінімум 120 млн. грн. - Ще абсолютний показник надійності банку

Але в Україні сам по собі цифровий еквівалент капіталу не може бути показником надійності банку. Паралельно зі збільшенням капіталу банку, на мою думку, також повинен відповідати наступним критеріям:

1. поліпшення якості капіталу: джерела формування капіталу мають бути повністю легалізовані, а інформація про кінцевих власників - повністю розкрита;

2. основний капітал повинен бути дійсно недоторканний, тобто контролюючий орган не повинен допускати ситуації, коли капітал «вимивається» акціонерами і фактично існує тільки на папері.

Тільки в сукупності перераховані вище заходи можуть змінити ситуацію в банківському секторі та сприяти появі таких банківських установ, діяльність яких би не залежала від бізнесу їх акціонерів.

За словами заступника голови правління Національного Банку України Василя Пасічника, оціночна сума докапіталізації українських банків за результатами стрес-тестування складає 40 млрд. грн.

Як зазначив Пасічник, докапіталізація може здійснюватися як шляхом збільшення капіталу банку, так і шляхом поліпшення стану активів. Також він додав, що близько 30 млрд. грн. будуть докапіталізовано за рахунок грошей, сума, що залишилася - за рахунок поліпшення якості активів.

Крім того, заступник голови НБУ зазначив, що в ході проведення стрес-тестування градація банків проводилася не по групах: вони були розподілені на банки, які:

- Працюють в нормальному режимі;

- Банки, в яких введена тимчасова адміністрація; і

- Банки, які було докапіталізовано за участю держави.

Так, за його словами, проводилася оцінка не тільки достатності капіталу, порівняно з активами, а також відповідності статутного регулятивного капіталу.

Тобто, пояснює він, ті банки, у яких статутний капітал перевищує регулятивний, повинні збільшити свій капітал першого рівня.

Банки, у яких статутний капітал перевищує регулятивний (згідно із законодавством цього не повинно бути), повинні збільшити свій капітал першого рівня

Крім того, заступник голови Нацбанку висловив упевненість в тому, що переважна більшість банків, які вимагають докапіталізації, проведуть її нормально.

На думку Пасічника, банки підійшли дуже принципово і критично до формування резервів, і в зв'язку з цим у них виникла потреба докапіталізації. Також замНацбанка зазначив, що банки, у яких держава нещодавно придбало контроль, також вимагають докапіталізації. За його словами, у цих кредитно-фінансових установ адекватність капіталу знаходиться на прийнятному рівні, але є питання з приводу відповідності та регулятивного капіталу.

Також Пасічник повідомив, що Нацбанк надав результати стрес-тестування Міжнародному валютному фонду, який дав їм нормальну оцінку.

Нагадаємо, що комерційні банки України до 30 квітня 2010 року мали надати в Національний банк України аудит і результати стрес-тестування за 2009 рік.

Стрес-тестування проводили аудиторські компанії, які здійснювали аудит річної фінансової звітності комерційних банків. У рамках стрес-тестування аудиторська компанія проводила оцінку достатності резервів і капіталу банку, а також оцінку кредитного портфеля банку.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України змінив граничні фінансові показники, при досягненні яких він буде відкликати ліцензію та ініціювати ліквідацію банку.

У 2002 році була створена Міжнародна асоціація страховиків депозитів. Були розроблені Ключові принципи ефективних практик. 21 ключовий принцип розділений на групи. Група врегулювання неспроможності - повноваження щодо створення бридж-банку.

У цю ж групу входять такі принципи, як механізми запуску заходів щодо запобігання банкрутств (виявлення на ранній стадії проблемних банків) - нагляд, розкриття інформації, ефективний правовий режим.

Принципи ефективного процесу врегулювання неспроможності:

1. Ліквідація та виплата заборгованості.

2. Угода з купівлі активів і прийняттю зобов'язань.

3. Фінансова допомога без його закриття.

Принцип створення бридж-банку - страховик депозитів або інший уповноважений учасник системи забезпечення фінансової стабільності повинен мати повноваження створити бридж-банк (або застосувати будь-який інший механізм врегулювання) для того, щоб забезпечити безперервність надання ключових банківських послуг - шляхом придбання активів та прийняття зобов'язань банку, що розорився на період до знаходження остаточного рішення з врегулювання його неспроможності.