Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Як можна притягти суддю третейського суду до відповідальності за неправомірно прийняте рішення?Третейського суддю можна притягти до дисциплінарної та кримінальної відповідальності за неправомірно прийняте рішення

Відповідальність третейського судді прописана у статті 22 Закону України «Про третейські суди» (далі – Закон), яка відсилає до положень:

• регламенту третейського суду;

• Положення про постійно діючий третейський суд;

• або контракту між стороною спору і третейським суддею.

Тобто у цих документах може бути, але не є обов'язково прописаною відповідальність третейського судді за неправомірні дії. Кожен регламент третейського суду містить свої правила. Так, наприклад, розділ VIII, ст. 47 Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації («Звільнення від відповідальності») містить таке положення: арбітри не несуть відповідальності перед сторонами чи іншими особами за будь-які дії чи бездіяльність стосовно арбітражного розгляду, якщо не буде встановлено, що такі дії чи бездіяльність були умисними.

Іншим прикладом є Третейська палата України, яка створила комісію з питань аналізу та узагальнення практики правозастосування третейськими судами та розгляду звернень (далі – Комісія). Вищевказана Комісія уповноважена розглядати питання про порушення третейськими суддями правил провадження третейського судочинства, недотримання процедури розгляду справи, невстановлення дійсних обставин справи тощо. За результатами розгляду Комісія може звернутися до відповідного управління юстиції з клопотанням про анулювання реєстраційного свідоцтва третейського суду.

Розглядати питання про порушення третейськими суддями правил провадження третейського судочинства має право комісія з питань аналізу та узагальнення практики правозастосування третейськими судами та розгляду звернень, що діє при ТПП України

Виключенням статті 22 Закону є випадки, коли дії третейських суддів містять ознаки складу правопорушення, за вчинення якого може наставати адміністративна або кримінальна відповідальність. В той же час Кодекс про адміністративні правопорушення не містить правопорушень, виключними суб'єктами котрих можуть бути третейські судді, але притягти до кримінальної відповідальності третейського суддю теоретично можливо.

Кримінальний кодекс України містить у статті 2353 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» перелік суб'єктів, поміж яких зазначено третейських суддів. Відповідальність передбачається за: «Використання своїх повноважень... третейським суддею... всупереч своїм повноваженням з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду». За вчинення діяння, яке містить ознаки злочину за цієї статтею, наставатиме матеріальна відповідальність, яка варіюється у межах від 12750 до 25500 гривень.

Як додаток, можливою кваліфікацією діяння, що проявилося у винесенні неправосудного рішення третейським суддею у справі, яка йому не підвідомча, як то відбулося із земельними спорами, розглянутими третейськими судами, хоча це і заборонено чинним законодавством, може бути кримінально каране самоуправство.

Отже, можна притягнути третейського суддю до відповідальності за неправомірно прийняте рішення у спосіб, визначений контрактом між стороною спору і третейським суддею (повернення грошової винагороди у випадку зловживання своїми повноваженнями, вирішення спірних питань, які не підлягають вирішенню в третейському суді), чи кримінальної відповідальності згідно зі статтею 2353 Кримінального кодексу України.

ВЫВОД:

Несмотря на то, что ответственность третейских судей за неправомерно принятые ими решения прямо законодательством не прописана, привлечь к ответственности третейского судью все же можно. Для этого нужно обратиться к нормам регламента третейского суда, Положения о постоянно действующем суде или к положениям контракта между стороной спора и третейским судьей (в случае если неправомерное решение, принятое судьей, не влечет уголовной ответственности). В случае если судья третейского суда принял неправомочное решение (по вопросам, которые не относятся к компетенции третейского суда), его можно привлечь к уголовной ответственности по статье 2353 УК Украины.


Получите за 15 минут консультацию юриста!