Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Глава VII. ОСКАРЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ АБО ВІДМОВИ В ЇХ ВЧИНЕННЯ

§ 1. Підсудність

Стаття 285 ЦПК України та ст. 50 Закону встановлюють можливість оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні і є процесуальним засобом, що забезпечує законність нотаріального виробництва, захист прав та інтересів учасників нотаріального процесу - громадян і організацій.

Вирішення цих справ у точній відповідності з законодавством сприяє зміцненню законності в сфері цивільних правовідносин, що виникають з нотаріально посвідчених договорів, оформлення спадкових прав і виконавчих написів, вчинення інших нотаріальних дій.

Зацікавлена ??особа, счітаюшее неправильною вчинену нотаріальну дію або відмову у її вчиненні, вправі подати про це скаргу до районного (міського) суду за місцезнаходженням державної нотаріальної кок-тори, державного нотаріального архіву, виконкому сільської, міської, селищної ради або робочого місця приватного нотаріуса, дії яких оскаржуються.

Скарга на неправильне вчинення нотаріальної дії або на відмову у її вчиненні консульською установою розглядається в порядку, встановленому Консульським Статутом України в порядку подчіненності74.

Скарги на неправильне посвідчення заповітів і доручень або на відмову в їх посвідченні посадовими особами, які відповідно до ст. 40 Закону мають право посвідчувати заповіти і довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених (головні лікарі, їх заступники з медичної частини або чергові лікарі лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв; директори і головні лікарі будинків для престарілих та інвалідів; капітани морських суден або суден внутрішнього плавання, плавають під прапором України; начальники розвідувальних, арктичних та інших подібних їм експедицій; начальники, їх заступники з медичної частини, старші і чергові лікарі госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів; командири військових частин, об'єднань, установ і військово-навчальних закладів; начальники місць позбавлення волі), подаються до суду за місцезнаходженням відповідно лікарні, іншого стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, санаторію, будинку для престарілих та інвалідів, експедиції, госпіталю, військово-навчального закладу, військово-лікув ^ ного закладу, військової частини, місця позбавлення свободи.

Скарги на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в його посвідченні капітаном морського судна або судна внутрішнього плавання подаються до суду за місцем порту реєстрації судна, який визначається при реєстрації українського судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. Відповідно до ст. 27 Кодексу торговельного мореплавства Украіни75 судно може бути зареєстровано у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки в одному морському порту України.


Получите за 15 минут консультацию юриста!