Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


У порядку окремого провадження скарги на вчинення нотаріальних дій або на відмову в їх вчиненні можуть бути розглянуті за умови відсутності між зацікавленими особами спору про право цивільному, підвідомчого судам. Якщо заявник оспорює достовірність засвідченого факту, права і обов'язки, засновані на вчинення нотаріальних дій, або правильність документів, необхідних для цього, або коли іншими особами оспорюються права і обов'язки, набуття яких пов'язане з вчиненням нотаріальних дій, заяви розглядаються в порядку позовного провадження. Це має практичне значення, оскільки залежно від того, в порядку якого виробництва розглядається справа, дозволені питання про підсудність, колі осіб, що беруть участь у справі, їх процесуальному положенні, обсязі процесуальних прав і обов'язків, розміру державного мита і т. д.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 255 ЦПК, якщо в матеріалах, що надійшли зі скаргою, є дані про наявність спору про право цивільному, підвідомчому суду, суддя відмовляє у прийнятті скарги і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах, а коли це виявлено при розгляді справи, суд залишає скаргу без розгляду із зазначеними роз'ясненнями.

За змістом ст. 285 ЦПК в порядку окремого провадження оскаржується тільки відмова у вчиненні виконавчого напису, а правильність вимог, зазначених у виконавчому написі, може бути оскаржена боржником тільки в позовному порядку. При оскарженні боржником правильності цих вимог завжди виникає спір про право, який, відповідно до ст. 255 ЦПК не розглядається в порядку окремого провадження. У таких випадках справа розглядається за позовом боржника, а відповідачем є кредитор. При. Задоволенні позову суд постановляє рішення про скасування виконавчого напису.

Скарги на відмову у вчиненні того або іншого нотаріальної дії або на неправильне вчинення певного нотаріальної дії слід відрізняти від скарг на дії нотаріуса, які не стосуються істоти вчинюваних нотаріальних функцій. Скарги на порушення термінів вчинення нотаріальної дії, погану організацію роботи, нетактовну поведінку, порушення годин прийому і т. д. розглядаються не в судовому, а в адміністративному порядку органами, які здійснюють керівництво нотаріатом-управліннями юстиції відповідних місцевих адміністрацій, Міністерством юстиції України. Аналогічні скарги на дії посадових осіб виконкомів місцевих рад, на які покладено вчинення нотаріальних функцій, розглядаються виконкомом вищестоящої ради. Подача таких скарг на відміну від скарг, що пред'являються до суду, строком не обмежена.


Получите за 15 минут консультацию юриста!