Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Розгляд скарг на неправильне вчинення нотаріальної дії або на відмову у її вчиненні здійснюється районним (міським) судом в загальному порядку, встановленому ЦПК, з особливостями, передбаченими ст. 285-288 ЦПК.

Право на звернення до суду з скаргою на неправильні нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні мають заявники - особи (фізичні та юридичні), щодо яких було вчинено зазначених нотаріальні дії або які отримали відмову у їх вчиненні, тобто безпосередньо брали участь у нотаріальному процесі. Особи, які не брали участі в нотаріальному процесі, але вважають, що їх права та охоронювані законом інтереси порушені нотаріальною дією, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. Якщо така особа звернулося зі скаргою на неправильне вчинення нотаріальної дії, суддя відповідно до правил ч. 3 ст. 255 ЦПК відмовляє у прийнятті заяви і роз'яснює заявникові його право на пред'явлення позову.

На підставі ч. 4 ст. 285 ЦПК заяву про неправильно вчинену нотаріальну дію або про відмову у її вчиненні може подати і прокурор.

Незалежно від того, з чиєї ініціативи порушено справу, процесуальне становище заявника повинно займати особа, щодо якої було вчинено нотаріальну дію, або яке отримало відмову у вчиненні нотаріальної дії.

У справах але скаргами на нотаріальні дії або на відмову в їх вчиненні нотаріуси та інші органи, які вчиняють нотаріальні дії, беруть участь у якості зацікавлених осіб (ст. 98 ЦПК), несуть обов'язки і користуються правами, передбаченими ст. 99 ЦПК, в тому числі правом оскарження рішення або ухвали суду.

Право на подачу скарги може бути реалізовано протягом десяти днів з дня вчинення неправильного нотаріальної дії або відмови вчинити нотаріальну дію. Відповідно до загальних правил обчислення процесуальних строків протягом строку на подачу такої скарги починається з дня, наступного за тим, коли заявнику стало відомо про вчинені нотаріальні дії або про відмову у вчиненні такої дії. Оскільки на прохання особи, яка отримала відмову у вчиненні нотаріальної дії, причини відмови викладаються у письмовій формі, термін у такому випадку повинен обчислюватися з дня, наступного за днем ??винесення постанови з викладенням мотивів.

Питання про дотримання заявником встановленого для подачі скарги десятиденного строку вирішує суд. Цей строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скарга була подана (здана на пошту) органу, яка вчиняє нотаріальні дії, або безпосередньо до суду.

Пропущений з поважних причин строк на подання скарги може бути відновлений судом на прохання зацікавленої особи. Скарга, подана після закінчення цього строку, залишається без розгляду відповідно до ст. 85 ЦПК. якщо суд не знайде підстав для його відновлення або про відновлення строку не заявлялося клопотання. Визначення про залишення скарги без розгляду не є перешкодою для пред'явлення відповідного позову.

Щодо змісту і форми скарги слід керуватися загальними правилами цивільного процесуального законодавства в тій мірі, в якій вони застосовні до особливого виробництва. Оскільки справи даної категорії розглядаються судом за правилами ЦПК з винятками і доповненнями, що містяться в гл. 39 ЦПК, скарги за формою і змістом повинні відповідати вимогам ст. 137 ЦПК. У скарзі має бути зазначено:

- Найменування суду, до якого подається скарга;

- Найменування заявника, його місце проживання або перебування, якщо скарга подається юридичною особою;

- Зміст вимог заявника;

- Обставини, якими заявник обгрунтовує свої вимоги;

- Докази, що підтверджують викладені обставини;

- Перелік документів, що додаються до скарги.

Скарга повинна бути оплачена державним митом у відповідному розмірі.

При подачі скарги без додержання вимог ст. 137 ЦПК суддя на підставі ст. 139 ЦПК постановляє ухвалу про залишення скарги без руху і надає заявникові строк для виправлення її недоліків. Якщо протягом цього строку вони не будуть усунені, суддя повертає скаргу, постановивши про це мотивовану ухвалу.

При цьому слід враховувати, що відсутність письмової відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії не є підставою для відмови в прийомі скарги. Письмову постанову нотаріуса є лише доказом певної дії, а відсутність доказів відповідно до ст. 136. 137 ЦПК не може бути підставою для відмови у прийнятті скарги.

Для подачі скарг ст. 287 ЦПК встановлює особливий порядок: вони направляються до суду через нотаріуса або посадову особу, яка вчиняє нотаріальні дії. Нотаріус або відповідна посадова особа, отримавши скаргу, зобов'язані передати її до суду разом зі своїми поясненнями по її суті та оригіналами або копіями необхідних документів не пізніше трьох днів з дня отримання скарги.


Получите за 15 минут консультацию юриста!