Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Нотаріус на підставі спільної письмової заяви подружжя видає одному або кожному з них свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу. Таке свідоцтво може бути видано кожному з подружжя як під час перебування у шлюбі, так і після його розірвання.

Свідоцтво про право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну ділянку та інше нерухоме майно видається за місцем його знаходження.

Свідоцтво видається тільки на те майно, яке є спільною власністю подружжя і є в наявності на день видачі цього документа

Свідоцтво видається на майно, придбане протягом шлюбу. Не можна видавати таке свідоцтво на подароване або перейшло у спадок майно, або на майно, що належить подружжю до вступу в шлюб.

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні може проводитися як на підставі спільної письмової заяви подружжя, так і на підставі письмової заяви одного з них у разі смерті іншого.

Спільне письмову заяву подружжя про видачу свідоцтва підтверджує відсутність спору. При цьому нотаріусом встановлюються наступні факти:

- Наявність шлюбних відносин (існуючих на момент видачі свідоцтва або розірваних);

- Право власності на майно, що підлягає реєстрації;

- Факт придбання майна під час шлюбу.

На підтвердження зазначених фактів нотаріусу подаються такі докази. Документами, що свідчать про наявність шлюбних відносин, у тому числі тих, які були згодом розірвані, можуть бути свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, відмітка в паспорті про реєстрацію шлюбу і т. д. На зразку свідоцтва, що залишається в справах державної нотаріальної контори чи в приватного нотаріуса, робиться відмітка, в якій вказується найменування поданого для огляду документа, його номер, дата та найменування установи, що видає його.

Факт права власності на майно, що підлягає реєстрації, перевіряється за правовстановлюючим документа. При цьому необхідно звертати увагу на дату їх видачі та на основу. Звідси робиться висновок, чи є майно об'єктом спільної власності подружжя. Якщо представлених документів недостатньо, необхідно витребувати додаткові або роз'яснити судовий порядок встановлення факту придбання майна у визначений час.

При видачі свідоцтва про право власності на житловий будинок та інше нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус вимагає довідку-характеристику з бюро технічної інвентаризації, а в місцевостях, де інвентаризація не проведена. - Довідку виконавчого комітету відповідної ради народньЬс депутатів, в якій викладена характеристика будови, на яке видається свідоцтво.

Нотаріус не може видати свідоцтво про право власності на майно, на яке накладено арешт. За наявності заборони відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна свідоцтво про право власності на майно, обтяжене боргом, видається у разі згоди на це кредитора.

Якщо свідоцтво про право власності видається на майно, що підлягає реєстрації, то про це робиться відмітка в самому свідоцтві. На правовстановлюючому документі робиться відмітка про видачу свідоцтва.

Свідоцтво на підставі спільної письмової заяви подружжя може бути видане із зазначенням або рівних, або нерівних часток залежно від волевиявлення подружжя.

При зверненні за свідоцтвом про право власності в разі смерті одного з подружжя переслідується мета визначення частки пережив чоловіка і виявлення обсягу спадкового майна. Таке свідоцтво видається за місцем відкриття спадщини.

При видачі свідоцтва про право власності в разі смерті одного з подружжя перевіряються факти:

- Реєстрації (розірвання) шлюбу;

- Придбання майна під час перебування у шлюбі;

- Права власності на майно, що підлягає реєстрації;

- Смерті одного з подружжя;

- За наявності неповнолітніх спадкоємців померлого чоловіка - згода органів опіки та піклування.

Факт смерті підтверджується свідоцтвом про смерть.

Питання про згоду органів опіки та піклування дозволяється ними шляхом прийняття відповідного рішення.

Стаття 71 Закону зобов'язує нотаріуса повідомити про видачу свідоцтва спадкоємців померлого, які прийняли спадщину.

У повідомленні, що надсилається спадкоємцям померлого, які прийняли спадщину, зазначається склад спільного майна подружжя, на частку якого інший чоловік, що знаходиться в живих, просить видати свідоцтво на право власності, а також роз'яснюється право на звернення до суду у разі оспорювання спадкоємцями майнових вимог чоловіка, що перебуває в живих.

Повідомлення надсилається поштою, а спадкоємці, які прибули особисто, повідомляються нотаріусом усно, про що робиться відмітка на заяві знаходиться в живих чоловіка. Така відмітка підписується спадкоємцями. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них може бути видано тільки на половину спільного майна подружжя.

На підставі письмової заяви спадкоємців, які прийняли спадщину, за згодою знаходиться в живих дружина, у свідоцтві про право власності може бути вказана і частка померлого у спільній власності.

Видаючи свідоцтво про право власності на майно, що підлягає реєстрації, нотаріус роз'яснює необхідність подання свідоцтва для реєстрації до відповідного органу.

Свідоцтво про право власності містить такі реквізити:

- Найменування документа;

- Місце і дату його видачі;

- Прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса;

- Найменування нотаріальної контори, нотаріального

округу;

- Вказівка ??на спільну заяву подружжя;

- Підтвердження нотаріусом, що в спільному майні

подружжя, набутому ним протягом шлюбу, право власності належить кожному з подружжя у певних частках;

- Перерахування спільного майна подружжя;

- Номер у реєстрі;

- Розмір стягнутої держмита, оплати;

- Підпис, печатка нотаріуса.

Свідоцтво про право власності є одночасно документом, що визначає частку в спільному майні, і правовстановлюючим документом.

§ 3. Видача свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних торгів

Відповідно до ст. 72 Закону, у разі придбання житлового будинку з прилюдних торгів перехід права власності оформляється нотаріусом шляхом видачі набувачу свідоцтва. Таке нотаріальна дія вчиняється за місцем знаходження будинку.

Суб'єктами розглянутого нотаріальної дії можуть бути як покупець будинку, так і стягувач, якому може бути видано свідоцтво про придбання житлового будинку в разі, якщо торги не відбулися.

Відповідно сп. 131 Інструкції при скоєнні даного нотаріальної дії нотаріус встановлює факт продажу з публічних торгів або факт, що публічні торги не відбулися, що підтверджується відповідно копією-акта про продаж будинку або копією акта про те, що будинок залишено стягувачу у зв'язку з тим, що торги не відбулися.

В акті вказується:

- Ким, коли і де проводилися торги;

- Перелік і коротка характеристика проданого будинку;.

- Вища запропонована на торгах ціна;

- Прізвище, ім'я, по батькові або точне найменування та адресу покупця;

- Сума, внесена за куплений будинок.

До акта додається список осіб, які брали участь у торгах.

Видаючи свідоцтво про придбання жилого будинку з прилюдних торгів, нотаріус роз'яснює необхідність його реєстрації у встановленому порядку.


Получите за 15 минут консультацию юриста!