Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


У випадках, коли один з учасників спільної власності продає належну йому частку у спільній власності сторонній особі, іншим учасникам спільної власності має бути забезпечена реалізація належного їм права переважної покупки. У цьому зв'язку при посвідченні таких угод нотаріус встановлює такі факти:

- Виконання продавцем обов'язку повідомити всіх інших учасників спільної часткової власності про свій намір продати свою частку сторонній особі з зазначенням ціни та інших умов, на яких вона продається;

- Відмова учасників спільної часткової власності від здійснення права переважної купівлі; або закінчення місячного терміну на здійснення права переважної купівлі (фактична відмова); або відмова інших учасників спільної часткової власності отримати вислані на їх адресу заяви продавця про намір продати свою частку;

- Дійсність заяви про відмову або фактичної відмови (протягом трьох місяців).

Повідомлення продавцем всіх інших учасників спільної часткової власності (як громадян, так і юридичних осіб) про продаж своєї частки має здійснюватися в письмовій формі. Така заява може бути спрямоване іншим учасникам спільної часткової власності безпосередньо продавцем або передано нотаріусом в порядку ст. 84 Закону. Доказом повідомлення учасників спільної часткової власності про майбутній продаж частки може бути свідоцтво, видане нотаріусом, про передачу їм заяви продавця в порядку ст. 84 Закону або заява учасників спільної часткової власності про відмову від здійснення переважного права купівлі частки в спільній власності (із зазначенням ціни та інших умов, на яких продається ця частка).

Дійсність підпису на заяві учасника спільної часткової власності повинна бути засвідчена або в нотаріальному порядку, або підприємством, установою, організацією, в яких він працює чи навчається, або житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання, або адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває на лікуванні.

Засвідчення справжності підпису не вимагається, якщо учасники спільної часткової власності особисто з'являться до нотаріуса і подадуть заяву про відмову від права переважної купівлі. У цьому випадку нотаріус встановлює особу, перевіряє справжність підписів заявників і робить про це відмітку на заяві, вказуючи найменування документа, його номер, дату видачі та найменування установи, що видала документ, що підтверджує особу заявника. Заява учасника спільної часткової власності про відмову від права переважної купівлі може бути викладена на звороті примірника договору купівлі-продажу (який залишається в справах державної нотаріальної контори чи у приватного нотаріуса) або на окремому аркуші.

Якщо зазначена заява передана особисто учаснику спільної часткової власності нотаріусом, який посвідчує договір, то свідоцтво про передачу заяви не видав-Іется. але примірник заяви з відміткою нотаріуса про його вручення повинен бути долучений до примірника договору купівлі-продажу частки відчужуваного майна, який залишається в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса.

При отриманні від учасників спільної часткової власності відповіді останній також додається до зазначеного примірника договору.

Правило про повідомлення всіх інших учасників спільної часткової власності не поширюється на випадки посвідчення договорів довічного утримання, дарування, міни, відчуження частки майна, виділеної за згодою співвласників або за рішенням суду, а також у разі продажу будинку з прилюдних торгів.

Умовою посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності є також відмова учасників спільної часткової власності від здійснення права переважної купівлі або нездійснення цього права відносно будинку протягом одного місяця, а щодо іншого майна протягом десяти днів з дня отримання повідомлення про намір і умови продажу (ст. 114 ЦК).

Договір купівлі-продажу частки у спільному майні сторонній особі може бути посвідчений нотаріусом за наявності відомостей про те, що інші учасники спільної часткової власності відмовились одержати вислані на їх адресу заяви продавця про його намір продати свою частку. Про цю обставину повинна свідчити зроблена на зворотному боці повідомлення відмітка органу зв'язку.

Договір купівлі-продажу частки спільного майна 'сторонній особі може бути посвідчений також у разі, якщо адреса інших учасників спільної часткової власності невідомий. На підтвердження цього повинен бути представлений Документ відповідного компетентного органу (довідкової служби, адресного бюро тощо).

Заява учасника спільної часткової власності про'' відмову від права переважної купівлі або фактична відмова учасника спільної часткової власності, який протягом одного місяця з дня отримання повідомлення про намір і умови продажу іншим учасником спільної часткової власності належної йому частини майна не здійснив свого права на переважну покупку, дійсні протягом трьох місяців. Цей строк обчислюється з дня подання заяви про відмову або з дня, наступного за останнім днем ??зазначеного строку (п. 41 Інструкції).

Про відчуження частки майна, що підлягає реєстрації, нотаріус робить відмітку на правовстановлюючому документі.

У тексті договору про відчуження частки майна вказуються арифметичні (у простих дробах) частки.

У договорі про відчуження власником частки майна за бажанням сторін може бути встановлено порядок користування конкретними його частинами. Це можливо за наявності відповідної угоди між учасниками спільної часткової власності про порядок користування майном або за їх письмовою згодою, або за наявності судового рішення про порядок користування майном (конкретними його частинами).

Угода про порядок користування спільним майном або конкретними його частинами, крім того, може бути оформлено шляхом складання самостійного документа, який є невід'ємною частиною правовстановлюючого документа (при укладенні угоди щодо користування майном, що підлягають реєстрації).

Угода може бути укладена між усіма учасниками спільної часткової власності або тільки між деякими з них. В останньому випадку необхідна письмова згода всіх учасників спільної часткової власності про встановлення порядку користування майном або конкретними його частинами.

Нотаріус може також засвідчити самостійне (без посвідчення договору про відчуження) угоду про порядок користування майном. Якщо така угода укладається з приводу майна, що підлягає обов'язковій реєстрації, нотаріус вимагає правовстановлюючий документ і в установлених законодавством випадках довідку-'характеристику бюро технічної інвентаризації, а в місцевостях, де інвентаризація не проведена, - довідку виконавчого комітету ради народних депутатів. Правовстановлюючий документ після його огляду повертається власникові, а в тексті угоди зазначається найменування цього документа, номер, дата його видачі та найменування установи, що його видала.

Учасники спільної часткової власності має право укладати угоди про встановлення розміру часток, якщо в правовстановлюючому документі розмір часток не вказаний або вказаний неправильно. Така угода може бути оформлено 'як шляхом складання самостійного документа, так і закладено в правовстановлюючому документі,

Угода про уточнення ідеальних часток жилого будинку (квартири, дачі, садового будинку тощо) подається для реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

Така угода є невід'ємною частиною правовстановлюючого документа.

Спори між учасниками спільної часткової власності щодо змін розмірів часткою загального майна вирішуються у судовому порядку.


Получите за 15 минут консультацию юриста!