В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Відповідно до ст. 1 Закону України від 02.10.1992 р. «Про заставу» застава-це спосіб забезпечення зобов'язань. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредіторамі78.

Договори про заставу нерухомого майна (житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, інших будівель і споруд, підприємства чи його структурного підрозділу, земельної ділянки, багаторічних насаджень тощо), транспортних засобів, космічних об'єктів, товарів в обороті або у переробці підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню (ст. 13 Закону «Про заставу»).

Посвідчення таких договорів здійснюється:

- Про заставу нерухомого майна - за місцезнаходженням майна, що закладається;

- Про заставу транспорту - за місцем реєстрації транспортних засобів;

- Про заставу товарів в обороті або переробці - за місцезнаходженням підприємства.

При вчиненні даного нотаріальної дії нотаріусом перевіряється:

- Наявність права власності на майно або факт передачі майна і права його застави заставодавцю (якщо він не є власником), а також статус майна, що закладається (відсутність заборони відчуження та арешту);

- Наявність дозволу органу, уповноваженого управляти певним державним майном, - при заставі цілісного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд,

- Згода всіх співвласників - при заставі майна, що перебуває у спільній власності;

- Факт виділення в натурі майна, що перебуває у спільній частковій власності, - при заставі часток, паїв.

На підтвердження права власності на майно, що підлягає реєстрації або факту передачі майна та [права його застави заставодавцем подаються відповідні документи.

При посвідченні договорів про заставу жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража нотаріус вимагає довідку-характеристику з бюро технічної інвентаризації, а в місцевостях, де інвентаризація не проведена, - довідку-характеристику виконавчого комітету відповідної ради народних депутатів, в якій вказана характеристика зазначених об'єктів договору застави.

Якщо договір про заставу майна складається у зв'язку з складанням іншого договору щодо цього майна і в нотаріуса є зазначені вище документи, то другий »раз ці документи не подаються.

Договори про заставу цілісного майнового комплексу державного підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд посвідчуються нотаріусом за наявності дозволу та на умовах, погоджених з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном.

З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства застава такого майна може здійснюватися підприємством з дозволу відповідного органу приватизації (регіонального відділення або представництвом Фонду державного майна України).

Майно, що перебуває у спільній власності, може бути передано в заставу тільки за згодою всіх співвласників. Їх повторне згода не вимагається, якщо договір про заставу майна складається у зв'язку з посвідченням договору купівлі-продажу цього майна з розстрочкою платежу.

Договір про наступну заставу вже закладеного майна може бути посвідчений, якщо інше не передбачено законом та попереднім договором застави.

Одночасно з посвідченням договору про заставу нерухомого майна нотаріус, якщо це передбачено договором, накладає заборону на відчуження предмета застави.


Получите за 15 минут консультацию юриста!