В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Посвідчення часу пред'явлення документів Нотаріус на прохання громадянина посвідчує факт перебування громадянина в живих або перебування його у певному місці. Потреба у скоєнні зазначених нотаріальних дій може, виникнути, наприклад, у випадку заперечування знаходження в живих особи, яка отримує кошти на утримання.

Посвідчення факту знаходження громадянина в живих і факту перебування в певному місці проводиться як при явці громадянина до нотаріуса, так і поза приміщенням державної нотаріальної контори чи приміщення, що є робочим місцем приватного нотаріуса.

Факти про те, що неповнолітній, який не досяг 15-річного віку, знаходиться в живих або перебуває в певному місці, засвідчується на прохання його законних представників (батьків, усиновителів, опікунів).

Факти, вказані вище, щодо неповнолітніх віком від 15-ти до 18-ти років засвідчуються на їх прохання та за згодою на це законних представників (батьків, усиновителів, опікунів), викладеному з дотриманням загальних вимог (п. 31 Інструкції).

При посвідченні цих фактів встановлюється особа громадян (як неповнолітніх, так і їх законних представників). Письмової заяви від осіб, бажаючих отримати свідоцтва про посвідчення зазначених фактів, або їх законних представників не потрібна, достатньо усного звернення до нотаріуса.

На підтвердження таких фактів видаються свідоцтва, де вказуються:

- Місце і час видачі;

- Прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса;

- Прізвище, ім'я та по батькові звернувся громадянина;

- Підтвердження факту, що він живий;

- Місце його проживання;

- Вказівка ??на місце і обставини, при яких нотаріус переконався, що вказаний громадянин живий (особиста явка до нотаріуса, в лікарні, в місцях позбавлення волі, вдома і т. д.) або підтвердження того, що в певний час громадянин перебував у певному місці (вказується точний час і адресу нотаріальної контори, робочого місця приватного нотаріуса, адресу іншого місця, де знаходився громадянин - лікарні, житлового будинку і т. д.);

- Вказівка ??на встановлення особи громадянина;

- Номер за реєстром;

- Відомості про оплату державного мита;

- Печатку і підпис.

Особлива форма існує для свідчень про посвідчення фактів, що живим є чи в певному місці перебуває неповнолітній громадянин. Крім перерахованих реквізитів, в таких свідоцтвах зазначається: прізвище, ім'я, по батькові законного представника та його статус (батько, мати, опікун, піклувальник), відомості про встановлення їх особи.

Свідоцтво має бути складено у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса.

Необхідність у вчиненні такого нотаріальної дії, як посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотографії, може виникнути, наприклад, у тих випадках, коли фотокартки разом з іншими документами надсилаються до державних установ поштою, у зв'язку з чим посадові особи цих установ позбавлені можливості самі безпосереднього переконатися у тотожності особи, який надіслав документи, із зображенням на фотокартці.

При вчиненні даного нотаріальної дії встановлюється особа громадянина, якому з'явився до нотаріуса, і тотожність його з особою, зображеною на фотографії.

Свідоцтво про посвідчення даного факту видається безпосередньо громадянинові і містить такі реквізити:

- Місце і час видачі;

- Прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса;

- Найменування контори, нотаріального округу;

- Твердження, що особа, зображена на фотографії, тотожне з особою, прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання якого вказується;

- Обмовляється, що особа особисто, представило фотографію;

- Відомості про встановлення особи зацікавленої особи;

- Номер за реєстром;

- Сума державного мита, плати за вчинення нотаріальної дії;

- Підпис і печатка нотаріуса.

На примірнику свідоцтва про тотожність громадянина з особою, зображеною на фотографії, в лівому верхньому кутку поміщається малюнок, який скріплюється підписом і печаткою нотаріуса. При цьому печатка повинна розміщуватися частково на фотографії, а частково - на свідоцтві.

Відповідно до ст. 83 Закону нотаріус посвідчує час пред'явлення йому документа. Документи, про посвідчення часу пред'явлення яких просить громадянин, можуть бути самими різними - автореферати, опису винаходу, - посвідчення про відрядження, літературні твори.

При вчиненні даного нотаріальної дії нотаріус встановлює особу яка звернулася і фіксує час звернення. На підтвердження цієї обставини вчиняється посвідчувальний напис на документі з зазначенням особи, що його надав.

Якщо одночасно пред'явлено кілька документів, посвідчувального напис вчиняється на кожному з них і державне мито чи плата за вчинення нотаріальної дії стягується за пред'явлення кожного документа. У тих випадках, коли документ викладений на декількох сторінках, нотаріус, здійснюючи удостоверітельную напис, повинен прошити його і скріпити печаткою.