В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


На підставі ст. 84 Закону нотаріус передає заяви громадян, підприємств, установ або організацій іншим громадянам, підприємствам, установам чи організаціям. У більшості випадків це заяви, що зачіпають майнові інтереси передавальних їх осіб.

При передачі заяв встановлюється, що зазначені документи не суперечать закону і не містять відомостей, що порочать честь і гідність громадянина. В іншому випадку у вчиненні нотаріальної дії відмовляється.

Заяви подаються нотаріусу належним чином оформленими не менше, ніж у двох примірниках, один з яких передається поштою із зворотним повідомленням або особисто адресатам під розписку. Заяви можуть передаватися також з використанням технічних засобів. У цьому випадку другий примірник заяви повертається особі, яка його особі.

У разі направлення заяви поштою, воно доповнюється супровідним листом нотаріуса, примірник якого долучається до залишеного в нотаріальній конторі екземпляру заяви. На ньому вказується реєстровий номер, під яким нотаріус зареєстрував передачу заяви, і робиться відмітка про сплату державного мита.

При особистій передачу заяви нотаріус бере від адресата розписку про одержання заяви. Вона може бути здійснена одержувачем на другому примірнику заяви, який зберігається у нотаріуса. У розписці необхідно вказати повне найменування адресата, найменування документа і час його отримання. У разі огказа від отримання адресата пропонується викласти причини відмови. Текст розписки скріплюється підписом особи, яка отримала документ. Якщо документ отримував представник юридичної особи, то в розписці, кроєм розпису, повинні бути вказані посада представника, його прізвище, ім'я та по батькові і поставлена ??печатка цієї організації, установи чи підприємства.

На прохання особи, яка подала заяву, їй видається свідоцтво про передачу заяви. У свідоцтві викладається зміст одержаної на заяву відповіді або те, що відповідь у встановлений у заяві строк не надійшла.

Передача заяви та видача свідоцтва про його передачу є самостійними нотаріальними діями і реєструються в реєстрі нотаріальних дій під окремими номерами.

Особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням цієї нотаріальної дії, не тільки сплачує державне мито, але і бере на себе витрати, пов'язані з поштовою пересилкою заяви чи з використанням технічних засобів.


Получите за 15 минут консультацию юриста!