В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів від боржника для передачі їх кредитору здійснюється нотаріусами відповідно до ст. 85 Закону.

Під поняттям «депозит» мається на увазі внесок на зберігання грошових сум або цінних паперів, що надійшли в тимчасове розпорядження установ і підлягають по настанні певних умов поверненню яка внесла їх особі або передачі за належністю. Громадянин або організація, яким належать грошові суми або цінні папери, внесені в депозит, є депонентами.

Дане нотаріальна дія вчиняється нотаріусом за місцем виконання зобов'язання. Відповідно до ст. 167 ЦК місцем виконання грошового зобов'язання є місце проживання кредитора в момент виникнення зобов'язання. Якщо ж кредитор до моменту виконання зобов'язання змінив місце проживання і сповістив про це боржника, то місцем виконання зобов'язання буде нове місце проживання кредитора.

Необхідною умовою здійснення розглянутого нотаріальної дії є встановлення:

- Особи боржника;

- Причин, з яких зобов'язання не може бути виконане безпосередньо;

- Найменування та адреси кредитора.

При цьому нотаріус не перевіряє підстави правильності внесення в депозит грошових сум або цінних паперів, тобто підстави виникнення прав кредитора і зобов'язань боржника, хоча останній може вказати підставу і розрахунок, відповідно до якого робиться внесок.

При прийнятті грошових сум і цінних паперів у депозит нотаріус пропонує боржнику письмово або усно повідомити:

- Своє прізвище, ім'я та по батькові (або найменування юридичної особи);

- Свою адресу;

- Найменування і останній відомий адресу особи, для передавання якій внесені грошові суми або цінні папери;

- Причини, з яких зобов'язання не може бути виконане безпосередньо.

Такими причинами відповідно до ст. 177 ЦК можуть бути:

- Відсутність кредитора;

- Ухилення його від прийняття виконання або інша прострочення з його боку;

- Відсутність представника недієздатного кредитора.

Якщо боржник не вказав адресу кредитора і нотаріусу ця адреса невідома, боржник попереджається, що повідомлення кредитора про внесення грошей або цінних паперів у депозит є його обов'язком.

Особі, яка внесла в депозит грошові суми або цінні папери, видається квитанція про внесення. На прохання боржника запис про внесення може бути зроблений на поданому документі, що встановлює заборгованість.

Про надходження грошових сум і цінних паперів нотаріус повідомляє кредитора і на вимогу останнього видає йому відповідні грошові суми або цінні папери.

Якщо грошові суми надійшли до нотаріуса поштою або з банківської установи, то з сум, що надійшли стягується необхідна державна мито (плата за вчинення нотаріальної дії), а залишок приймається в депозит.

Внесення грошей або цінних паперів у депозит вважається виконанням зобов'язання, тому повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит, допускається лише за письмовою згодою на це особи, на користь якої було зроблено внесок (кредитора). При відмові кредитора дати таку згоду повернення грошових сум або цінних паперів допускається тільки за рішенням суду.