Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


У період плавання або стоянки судна може статися подія, яка згодом стане підставою для пред'явлення судновласнику майнових вимог. З метою забезпечення доказів для охорони прав і законних інтересів судновласника нотаріуси приймають заяву капітана судна про таку подію і складають акт про морський протест.

Під подією слід розуміти наявність обставин, не залежних від волі людей (шторм, ураган, зіткнення з айсбергом, стиснення судна льодами, різкі перепади температур внаслідок плавання в різних кліматичних поясах та інші небезпеки і випадковості, що виникають на морі, а також зіткнення суден, корабельну , пожежа на борту судна, посадка на мілину та ін.)

Заява капітана про морський протест має бути складений у письмовій формі і містити опис подій, що відбулися і заходів, прийнятих капітаном для забезпечення охорони довіреного йому майна.

Відповідно до ст. 343 Кодексу торговельного мореплавства Украіни81 в порту України заява про морський протест робиться протягом двадцяти чотирьох годин з моменту оформлення приходу судна в порт. Якщо подія, що викликає необхідність заяви морського протесту, сталася в порту, протест повинен бути заявлений протягом двадцяти чотирьох годин з моменту події. Якщо подати заяву про морський протест у встановлені терміни неможливо, причини цього повинні бути зазначені в цьому документі.

Доказами обставин, викладених у заяві про морський протест, які досліджує нотаріус при вчиненні даного нотаріальної дії, є:

- Судновий журнал і засвідчена капітаном виписка з нього;

- Фактичні дані, отримані нотаріусом за опитуванні самого капітана і свідків, до складу яких пред'являються особливі вимоги (п. 184 Інструкції). По можливості свідків повинно бути не менше чотирьох. Вони повинні бути членами суднової команди, два з них - належати до осіб командного складу. Виходячи з формулювання ст. 95 Закону, за відсутності можливості опитати чотирьох свідків нотаріусом може бути опитано і менша кількість свідків. У той же час у випадку прохання капітана і за наявності можливості нотаріус вправі опитати і більше число свідків, оскільки Законом встановлено

тільки мінімальне число.

На підставі дослідження даних доказів і заяви капітана нотаріус складає акт про морський протест, в якому вказується:

- Час звернення капітана із заявою;

- Прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса;

- Найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу;

- Назва і прапор судна;

- Його приналежність, власник, приписка, реєстраційний номер,

- Час прибуття в порту;

- Прізвище, ім'я та по батькові капітана, його громадянство та місце проживання;

- Час, коли відбулася подія, його опис.

Фіксуються також представлені докази:

- Дані суднового журналу;

- Утримання опитування капітана і свідків;

- Прізвища, імена та по батькові, посада, громадянство,

місце проживання свідків;

- Зміст їх свідчень, які ними підписуються. Вказуються також

- Номер за реєстром;

- Відомості про сплату державного мита або оплаті вчинюваних нотаріальних дій. Акт про морський протест засвідчується підписом і печаткою нотаріуса.

Один примірник акта видається капітанові або уповноваженій ним особі, а другий із заявою капітана і випискою з суднового журналу залишається у справах державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса).


Получите за 15 минут консультацию юриста!