Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Глава XII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ НОТАРІАТУ

§ 1. Забезпечення реалізації права спадкування

Нотаріуси відповідно до законодавства України, міжнародних договорів застосовують норми іноземного права.

Нотаріуси приймають документи, складені відповідно до вимог іноземного права, а також вчиняють засвідчить Єльня написи за формою, передбаченою іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству України (п. 190 Інструкції).

Відповідно до ст. 99 Закону дії, пов'язані з охороною майна, що залишилося після смерті іноземного громадянина на території України, або майна, яке має отримати іноземний громадянин після смерті громадянина України, а також з видачею свідоцтва про право на спадщину щодо такого майна, здійснюються відповідно до законодавства України (95-125 Інструкції).

Отримавши повідомлення про смерть громадянина іноземної держави, з якою Україна укладено міжнародний договір, що містить норми щодо охорони спадкового майна, державні нотаріальні контори, керуючись відповідним договором, у разі, якщо на території України є майно померлого, вживають необхідних заходів щодо його охорони, встановлюють його розмір і вартість, з'ясовують крутий спадкоємців, перевіряють, чи є заповіт, і негайно повідомляють про це в дипломатичне або консульське представництво держави, громадянином якої є померлий, в порядку, передбаченому Інструкцією

Так, нотаріуси у випадках, передбачених договорами про правову допомогу, зв'язуються з консульськими представництвами безпосередньо, якщо консульський округ даного консульського представництва зв'язаний з територією їх діяльності. В інших випадках відносини органів нотаріату з консульськими і дипломатичними представництвами здійснюються через Міністерство закордонних справ України.

Якщо міжнародним договором ведення справи про спадщину віднесено до компетенції іноземної держави, громадянином якої є померлий, то спадкове рухоме майно може бути передано державним нотаріусом дипломатичному або консульському 'представництву цієї держави за його вимогою.

У відповідності з міжнародним договором у випадку, коли заповіт, складений за формою, передбаченою законодавством іноземної держави, після смерті заповідача подається нотаріусу для розкриття і оприлюднення, нотаріус оголошує зміст заповіту та складає протокол про його стан і зміст. У протоколі зазначаються дата і місце складання протоколу, дата посвідчення заповіту, ім'я яка її подала,, стан документа (було воно подано запечатаним чи відкритим; чи були в ньому закреслені місця, поправки або інші недоліки).

Протокол підписується нотаріусом та особою, яка подала заповіт. Цими ж особами підписується кожний аркуш заповіту. Якщо заповіт зберігався у нотаріуса в запечатаному вигляді, всі зазначені вище дії нотаріус проводить одноосібно.

До протоколу додаються завірена копія заповіту, а залежно від вимог міжнародного договору - копія протоколу та оригінал заповіту.

Зазначені документи можуть бути видані заінтересованій особі або направлені компетентному органу іноземної держави за правилами виконання доручень (п. 194 Інструкції).


Получите за 15 минут консультацию юриста!