В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 


Чинне законодавство допускає можливість добровільного розділу подружжям належного їм спільного майна (ч. 1 ст.29 КпШС). Такий розділ може бути здійснений як у період шлюбу, так і в процесі розірвання шлюбу і навіть після розлучення подружжя (ч.2 ст.29 КпШС). Розділ спільного майна являє собою договір, спрямований на припинення режиму спільності подружнього майна і встановлення права приватної власності кожного з подружжя щодо визначених договором речей.

У сімейно-правовій літературі, на жаль, відсутні дослідження правової природи договору про поділ спільного майна подружжя, його форми, змісту, наслідків визнання недійсним та т. д.1. У законодавстві також немає спеціальних норм, що регламентують ці питання. Письмове оформлення, а тим більше нотаріальне посвідчення договору подружжя про поділ спільного майна в практиці зустрічаються рідко.

Можливо, більш широкому поширенню належно оформлених договорів про розподіл подружнього майна сприятиме поширення практики укладання шлюбних контрактів. Не суперечитиме законодавству включення в шлюбний контракт окремих пунктів, що стосуються розподілу спільного майна подружжя. Звичайно, угода такого роду може бути складено тільки після укладення шлюбу, оскільки розділу підлягає майно, яке вже стало спільною власністю подружжя. Цим угода про поділ спільного майна відрізняється від угоди про встановлення на майбутнє режиму роздільності, встановлюваного подружжям щодо майна, яке ними буде придбано.

Отже, які умови про розділ майна подружжя може включити в свій шлюбний договір? У першу чергу, вони можуть стосуватися порядку розділу майна. Подружжя можуть встановити один з таких способів розділу їх спільного майна:

1. Розподілити речі між собою з урахуванням

їх вартості та частки кожного в спільному майні, визначеної законом або договором. Зазначений спосіб поділу майна є найбільш простим. Подружжя домовляються, наприклад, що з придбаного ними спільного майна в соб-відальність одного з них переходять автомобіль, холодильник, меблі, предмети домашньої обстановки, а у власність іншої - дача, мотоцикл, гараж і телевізор.

При розподілі майна необхідно пам'ятати, що частки подружжя відповідно до чинного законодавства визнаються рівними (ч. 1 ст.28 КпШС України). Однак, якщо в майбутньому законодавство надасть можливість подружжю відступати від принципу рівності їх часток у спільному майні, то при розділі майна необхідно буде виходити з положень договору, укладеного подружжям. Загалом же вартість речей, переданих у власність кожного з подружжя, повинна відповідати його частці у спільному майні (1/2, 1/3, 2/5 і т. д.).

2. Передати майно в натурі одному з подружжя з покладенням на нього обов'язку компенсувати другому з подружжя його частку грішми. Такий спосіб розділу застосовується у разі, коли в майнову масу включаються так звані неподільні речі - автомобіль, холодильник, телевізор і т. д. Так як така річ не може бути фізично розділена без її пошкодження, то вона може передаватися у власність одному з подружжя. У свою чергу, цей чоловік повинен компенсувати іншому дружину його частку грішми. Так, подружжя можуть домовитися, що чоловік отримає після розділу у власність автомобіль, а дружина - половину його вартості. При цьому подружжя може в договорі точно вказати, в якому порядку і протягом ка-кого часу будуть повернуті гроші.

Розділити майно в натурі, якщо це можливо без шкоди для його господарського призначення. Такий спосіб поділу спільного майна відноситься до діленим речам, які при розділі не міняють своїх позитивних властивостей, а лише зменшуються в кількісному вираженні - наприклад, борошно, цукор, пісок, цегла і т. д.

Найчастіше розділ майна в натурі здійснюється щодо житлового будинку, що належить подружжю. Виробляючи розділ будинку, подружжя продовжують залишатися учасниками спільної власності, але вже не спільної, а пайовий. При цьому в шлюбному контракті має бути точно відображено, що кожному з них при-слід певна частка у праві власності на будинок.

4. Продати майно і розділити між собою отриману суму. Чинним сімейним законодавством не передбачено такого спосіб розділу подружнього майна. Однак він і не суперечить закону, тому може бути включений у шлюбний контракт. Необхідність у продажу спільного майна може виникнути у разі, коли найбільш цінною річчю, яку подружжя хотіли б розділити, є річ неподільна, наприклад, атомобіль. У зв'язку з неможливістю її реального розділу доцільним може бути продаж такого майна і розділ між подружжям отриманої в результаті цього суми.

Подружжя можуть за своєю домовленістю застосувати й комбінований спосіб розподілу майна: деякі речі можуть бути розділені між ними в натурі, інші реалізовані з розділом отриманої суми, треті розподілені між подружжям і т. д.