В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Скачать учебник/монографию Название:

Трудовой договор: порядок заключение, изменение, прекращение

Авторы: Бойко Г. В., головний правовий інспектор праці ЦК профспілки металургів і гірників України
Тип материала: монография
Год издания: 2011
Количество страниц: 69

Формат файла: doc


Краткое описание:

Донецкий областной комитет профсоюза металлургов и горняков Украины 2008

Трудовий договір в системі трудового права займає особливе місце як основний інститут трудового права. Без трудового договору немає і трудового права, оскільки саме на основі такого договору виникають трудові відносини між працівником і роботодавцем. Трудовий договір виступає універсальною моделлю трудового найму, визнаною у всіх країнах.

Найману працю має цілу систему ознак, за якими він принципово відрізняється від праці самостійного, що отримав назву самоза-нягость. Трудова діяльність, що протікає в рамках трудового договору, характеризується такими правовими ознаками як юридична несамостійність, виконання в процесі роботи розпоряджень роботодавця, дотримання встановленого режиму роботи і іншими.

При всій різноманітності видів трудової діяльності (гірник, сталевар, водій, вчитель, артист, державний службовець) сутність праці працівників єдина, а їх правове становище обумовлюється договором трудового найму. При цьому не має значення, чи складається працівник у трудових відносинах з державним підприємством, установою, організацією, або трудиться на підприємстві з приватною формою власності, або працює у фізичної особи. У всіх випадках наймані працівники мають однаковий правовий статус, тому кожен роботодавець зобов'язаний дотримуватися норми і гарантії, встановлені законодавством, колективним договором і самим трудовим договором.

Поява ознак ринкової економіки, зростання безробіття, припинення діяльності і банкрутство багатьох підприємств істотно змінили соціальне становище сторін трудового договору. Посилення залежності працівника від роботодавця призводить до того, що трудові договори юридично не оформляються, а роботодавець грубо порушує законодавство про працю, диктуючи працівникові свої умови.

У сформованій ситуації особливого значення набуває діяльність профспілок як єдиних представників найманих працівників, покликаних захищати їх права та інтереси. Пропонований випуск Бібліотеки молодого профспілкового лідера призначений, насамперед, для членів виборних профспілкових органів, профспілкових представників. Сподіваємося, що він допоможе їм ефективніше здійснювати свою представницьку і захисну функцію, а також контролювати дотримання законодавства про працю.

Бойко Г. В., головний правовий інспектор праці ЦК профспілки металургів і гірників України

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 4

1. Понятие трудового договора, порядок его заключения 5

11- Понятие и значение трудового договора, его отличие от гражданско-правовых договоров, связанных с трудом 5

1.2. Стороны, содержание и форма трудового договора 7

1.3. Порядок заключения трудового договора 11

1.4. Виды трудовых договоров 15

2. Изменение трудового договора 23

2.1. Понятие перевода на другую работу, их виды 23

2.2. Перемещение на другое рабочее место, его отличие

от перевода 28

2.3. Изменение существенных условий труда 29

3. Отстранение работника от работы 31

4. Прекращение трудового договора 35

4.1. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их классификация 35

4.2. Расторжение трудового договора по инициативе работника

и с учетом воли сторон трудового договора 36

4.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 41

4.4. Расторжение трудового договора по требованию органов и лиц,

не являющихся его сторонами (третьих лиц) 58

4.5. Порядок увольнения работников 61

5. Оформление и упорядочение отношений трудового найма в международных нормативно-правовых актах 63

5.1. Основные направления международно-правового регулирования отношений в сфере трудового найма 63

5.2. Трудовой договор и его условия как юридическое оформление отношений индивидуального трудового найма 63

5.3. Антидискриминационные нормы в сфере возникновения трудовых отношений и установления условий труда 65

5.4. Администрация труда, ее роль функции и организация 66

5.5. Договор производственного ученичества в нормативных актах МОТ 68

5.6. Защита прав работников в случае прекращения трудовых отношений 69