В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» (далі - Закон про гуманізацію) стосується не тільки майбутніх економічних злочинів, а й тих, що були скоєні раніше. Адже згідно зі ст. 58 Конституції, ст. 5 КК закони, що скасовують злочинність діяння, пом'якшують кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, мають зворотну дію в часі. Тобто вони стосуються осіб, які вчинили діяння до набрання таких законів у силу.

До таких законів відноситься і Закон про гуманізацію, а тому особи, засуджені за вчинення діянь, які вже не вважаються злочинами, підлягають звільненню. Ті ж, хто був засуджений за злочини, покарання за які було змінено, - перегляду їх вироку у відповідності з цими змінами. При цьому особливості звільнення або перегляду також будуть залежати від наявності або відсутності вироків за іншими видами злочинів.

1. Визначити, яким саме чином Закон про гуманізацію впливає на засудженого

Повністю звільняє від кримінальної відповідальності

Це можливо у випадку, якщо він був засуджений по одній або декількох такими статтями: 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235 КК

Повністю замінює інші види покарань на штрафи

Це можливо у випадку, якщо він був засуджений по одній або декількох такими статтями:

200, 2031, 2032, 204, 205, 206, 2091, 212, 2121, 213, 216, 219, 222, 2221, 2231, 2232, 224, 227, 229, 231, 232, 2321, 2322, 233, 3641, 3651, 3683, 3684 КК.

Сюди ж віднесемо випадки, коли частина злочинів декриміналізована, частина - гуманізовано.

Звільняє від кримінальної відповідальності за одними статтями, але зберігає відповідальність за іншими

Це можливо, якщо особа була засуджена за сукупністю злочинів, частина з яких декриміналізовані, а частина - ні.

Замінює інші види покарань на штрафи тільки по декількох з статей, за якими особа була засуджена

Це можливо, якщо особа була засуджена за сукупністю злочинів, частина з яких були гуманізувати, а інші - ні. Сюди ж віднесемо випадки, коли частина злочинів декриміналізована, частина - гуманізовано, а частина залишена без змін.

2. Подати заяву про приведення вироку у відповідність із Законом про гуманізацію

Згідно з ч. 2 ст. 74 КК особа, засуджена за діяння, караність якого скасована, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання. Заміна покарання більш м'яким веде до того, що відбутої частини покарання зараховується з перерахуванням. У даному випадку - згідно з нормами ч. 5 ст. 53 КК.

Втім, незважаючи на вимогу про негайне звільнення від покарання особи, засудженої за діяння, караність якого скасована, це звільнення, так само як і пом'якшення покарання, здійснюються судом відповідно до ст. 4051 КПК. Зазначена стаття передбачає, що такий перегляд здійснюється за заявою засудженого або за поданням прокурора або місця відбування покарань. Так що яким би не був результат перегляду (звільнення від покарання або його пом'якшення), засудженому слід подати заяву про приведення вироку у відповідність із Законом про гуманізацію, не чекаючи при цьому уявлень інших уповноважених осіб.

Таку заяву згідно з ч. 3 ст. 409 КПК подається до суду за місцем відбування покарання. Особливих формальних вимог до такої заяви законодавством не встановлено.

Порядок розгляду такої заяви встановлено ст. 411 КПК і вимагає обов'язкової участі прокурора.

Особливі строки прийняття заяви до розгляду, а також терміни його розгляду КПК не встановлені. Лише в науково-практичному коментарі до ст. 4051 КПК зазначається, що таке рішення має бути винесено своєчасно. Адже згідно зі ст. 531 КПК особа має право вимагати відшкодування шкоди, заподіяної незаконним виконанням покарання у випадках, коли кримінальний закон усуває караність діяння.

За результатами розгляду заяви суд виносить ухвалу, обгрунтоване на обставинах справи, встановлених судом при постановленні вироку, та їх юридичній оцінці, даній цим судом. Порядок оскарження такого визначення також не визначено, що, втім, не виключає такої можливості. Підтвердженням тому - існуюча практика оскарження рішень місцевих судів про відмову в перегляді вироків при скасуванні кримінальної відповідальності (див., напр., Ухвалу ВСУ від 26.01.2007).

Наслідки

Для осіб, засуджених за діяння, кримінальна караність яких повністю скасована (декриміналізована)

Звільнення від відбування покарання на підставі ухвали місцевого суду після закінчення строку на апеляцію або постановлення ухвали апеляційним / касаційним судом, визнала правомірність такого звільнення.

Для осіб, засуджених за діяння, санкції за вчинення яких замінені штрафами

Невідбуту частину покарання знижується до відповідного розміру штрафу. Розмір штрафу визначається шляхом перерахунку інших видів покарання на покарання у вигляді позбавлення волі з подальшим перерахунком на штрафи. А для покарань у вигляді позбавлення волі - відразу шляхом перерахунку невідбутих днів позбавлення волі на штрафи.

Якщо частина злочинів (вироків) при цьому декриміналізовані, то перерахунок ведеться тільки по відношенню до тих, що гуманізувати.

При сукупності гуманізованих злочинів (вироків) проводиться їх поглинання або додавання згідно зі ст. ст. 70, 71 КК.

Для осіб, засуджених за сукупністю злочинів (вироків), кримінальна караність частини з яких скасована

Санкції знижуються до максимального покарання, призначеного за недекріміналізірованним злочинів.

Для осіб, засуджених за сукупністю злочинів (вироків), санкції за вчинення деяких з яких пом'якшені

Санкції знижуються до максимального покарання, призначеного за недекріміналізірованним і негуманізірованним злочинів. Перерахунок покарань на штрафи за гуманізованим злочинів не проводиться, якщо по одному з епізодів було призначено більш суворе покарання, ніж штраф.

Приклад:

Особа була засуджена за ч. 1 ст. 202 (призначено обмеження волі на 2 роки), ч. 3 ст. 212 (призначено обмеження волі на 4 роки), ч. 2 ст. 2121 КК (призначено 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки та з конфіскацією майна). За сукупністю злочинів призначено максимальне покарання (останнє). Відбуте 3 роки (1095 днів). До кінця терміну залишилося 7 років (2558 днів).

Ч. 1 ст. 202 - декриміналізована. За ч. 3 ст. 212 КК перерахунок: 2558 дн. * 8 нмгд = 20464 нмгд (сума штрафу). За ч. 2 ст. 2121 КК: 1095 дн. позбавлення волі = 2190 дн. обмеження волі 6 років). Покарання відбуте.

Підсумок - призначення штрафу у розмірі 20464 нмгд або 347 888 грн.

Приклад:

Особа була засуджена за ч. 1 ст. 225 КК (призначено покарання у вигляді виправних робіт строком 1,5 роки з відрахуванням у розмірі 10% зарплати), ст. 226 (призначено покарання у вигляді виправних робіт строком 2 роки з відрахуванням у розмірі 10% зарплати), ст. 190 КК (призначено покарання у вигляді виправних робіт строком 1 рік з відрахуванням у розмірі 10% зарплати). За сукупністю призначено покарання виправними роботами строком 2 роки з відрахуванням 20% зарплати (суми складанню не підлягають).

В результаті декриміналізації перших двох статей покарання скорочується до 1 року виправних робіт з відрахуванням в розмірі 10% зарплати.

Приклад:

Особа була засуджена за ч. 1 ст. 233 (призначено позбавлення волі строком на 3 роки), ч. 1 ст. 234 (призначено обмеження волі строком 2 роки), ч. 1 ст. 364 КК (призначено обмеження волі строком 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади 1 рік і штрафом в 250 нмгд). За сукупністю - позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади 1 рік і штрафом в 250 нмгд.

Ч. 1 ст. 233 - гуманізовано,

ч. 1 ст. 234 - декриміналізована, ч. 1 ст. 364 КК залишена без змін. Тому покарання має бути замінене на обмеження свободи строком 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади 1 рік і штрафом в 250 нмгд.


Получите за 15 минут консультацию юриста!