Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

 

Название документа: Иск о признании членом семьи
Формат файла: DOCХ
Год: 2017
Ссылка на скачивание: Скачать иск о признании членом семьи

 

Позовна заява про визнання членом сім'ї власника чи наймача жилого приміщення необхідно для визнання прав громадянина на це житло. Рішення за таким позовом може знадобитися при подачі заяви про прийняття на житловий облік, отримання житлових сертифікатів, переселенні громадян. Відразу слід зазначити, що визнання членом сім'ї з житлового законодавства тягне тільки виникнення житлових прав і обов'язків, не поширюючись на інші правовідносини.

 

Правові норми за позовами про визнання членом сім'ї

Відповідно до Житлового кодексу України до членів сім'ї власника жилого приміщення відносяться проживають разом з даними власником в належному йому житловому приміщенні його чоловік, а також діти і батьки даного власника. Інші родичі, непрацездатні утриманці і у виняткових випадках інші громадяни можуть бути визнані членами сім'ї власника, якщо вони вселені власником в якості членів своєї сім'ї.

Згідно Житлового кодексу України до членів сім'ї наймача житлового приміщення за договором соціального найму ставляться проживають разом з ним його чоловік, а також діти і батьки даного наймача. Інші родичі, непрацездатні утриманці визнаються членами сім'ї наймача житлового приміщення за договором соціального найму, якщо вони вселені наймачем в якості членів його сім'ї і ведуть з ним спільне господарство. У виняткових випадках інші особи можуть бути визнані членами сім'ї наймача житлового приміщення за договором соціального найму в судовому порядку.

Відповідно до Житлового кодексу наймач за згодою у письмовій формі членів своєї сім'ї, в тому числі тимчасово відсутніх членів своєї сім'ї, мають право вселити в займане ним жиле приміщення за договором соціального найму свого чоловіка, своїх дітей і батьків, або за згодою у письмовій формі членів своєї сім'ї, в тому числі тимчасово відсутніх членів своєї сім'ї і наймодавця — інших громадян проживаючих разом з ним членів своєї сім'ї. Наймодавець може заборонити вселення громадян проживають разом з наймачем членів його сім'ї у разі, якщо після їх вселення загальна площа відповідного житлового приміщення на одного члена сім'ї становитиме менше облікової норми. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей не потрібно згоди інших членів сім'ї наймача та згода наймодавця.

 

Складання та подача позову про визнання членом сім'ї власника (наймача)

Позивачем у таких випадках буде виступати особа, яка просить визнати його членом сім'ї власника чи наймача жилого приміщення. Якщо необхідно визнати членом сім'ї неповнолітнього, то в суд звертаються його законні представники (один з батьків, опікун та ін). Відповідачем за такими позовами буде власник або наймач спірного житлового приміщення.

В якості третіх осіб по даній категорії справ повинні бути вказані всі громадяни, які мають права на житлове приміщення. Якщо квартира надана у найм, необхідно третьою особою вказати наймодавця.

Позовна заява подається до суду за місцем знаходження спірного житлового приміщення, оскільки спір стосується прав на нерухомість. При подачі позову необхідно сплатити державне мито, як по немайнових спорах.

 

Доказування у справах про визнання членом сім'ї

До позовної заяви необхідно додати документи, що підтверджують виникнення прав на квартиру або будинок (ордер, договір найму, свідоцтво про державну реєстрацію права), також позивач має підтвердити реєстрацію його за місцем проживання у цьому житлі.

При доведенні, що громадянин є членом сім'ї, слід враховувати наявність родинних відносин між ним і власником (наймачем) житлового приміщення.

Чоловік, діти та батьки наймача (власника) житлового приміщення повинні докласти документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження) і представити докази спільного проживання (це можуть бути показання свідків). В даному випадку дружина можна вважати тільки особа, офіційно зареєструвала шлюб.

Інші родичі (наприклад, онуки, дідусі та бабусі, сестри, племінники, дядьки) повинні докласти документи про спорідненість і довести, що вони були вселені в якості членів родини.

Непрацездатні утриманці мають довести факт своєї непрацездатності (довідка про інвалідність, пенсійне посвідчення або свідоцтво про народження), наявність матеріальної допомоги від власника (наймача) житлового приміщення, яка є основним джерелом коштів утриманця та вселення в якості члена сім'ї.

Для інших громадян необхідно в позовній заяві детально мотивувати, чому вони вважають себе членом сім'ї наймача (власника) житлового приміщення, щоб суд порахував це винятковим випадком. В якості очевидного прикладу можна навести випадок, коли жінка проживає з чоловіком, не укладаючи шлюб, хоча між ними склалися фактично шлюбні відносини (співжиття або цивільний шлюб). Доказом таких відносин може бути листування, договори і взаємні зобов'язання, показання свідків. Таким громадянам необхідно буде довести вселення в якості члена сім'ї власника або наймача.

Під вселенням в якості члена сім'ї розуміється наявність родинних відносин між власником і всесвітах громадянином. Сімейні відносини встановлюються, коли сторони ведуть спільне господарство (спільний бюджет, загальні витрати на продукти харчування і господарські потреби, наявність речей у спільному користуванні), здійснюють взаємну турботу, їх пов'язують спільні права та обов'язки, інтереси. Всі сім'ї різні, тому не всі з перерахованих ознак можуть збігатися, однак в суді потрібно показати, що відносини між проживають особою і власником дійсно сімейні, а не договірні (такі, як з тимчасовими мешканцями, або в комунальній квартирі, або при здачі квартири в найм).

При вселенні в якості члена сім'ї наймача його дружина, дітей і батьків необхідно додатково представити докази того, що всі інші члени сім'ї наймача (включені до договору найму або в ордер) дали письмову згоду на таке вселення. Для вселення інших громадян додатково вимагається письмова згода наймодавця. Не потрібно отримувати письмової згоди для вселення неповнолітніх дітей.


Получите за 15 минут консультацию юриста!