В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Суспільне життя в Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.


Коментар статті Конституції:

Дана стаття присвячена встановленню дійсної політичної, економічної та ідеологічної свободи, що забезпечується шляхом закріплення принципу багатоманітності.

Політична багатоманітність означає перш за все реальну можливість створення і діяльності різних об'єднань громадян (партій, рухів, конгресів тощо), які мають головною метою участь у виробленні дер-жавної політики, формуванні і функціонуванні органів державної влади і місцевого самоврядування.

Економічна багатоманітність означає можливість рівноправного існування різних форм власності і господарювання, однакову їх підтримку з боку держави.

Ідеологічну багатоманітність слід розуміти як право різних суб'єктів (окремих осіб та їх об'єднань) безперешкодно формулювати, досліджувати, пропагувати й втілювати в практику суспільних відносин різноманітні ідеї, теорії, погляди, які стосуються різних аспектів життя держави, суспільства, цивілізації в цілому.

Найважливішою гарантією такого багатоманіття є заборона державі визнавати будь-яку ідеологію обов'язковою для всіх. Сама держава при формуванні і функціонуванні своїх структур, визначенні найближчих і перспективних цілей свого розвитку, дотримується певних ідеологічних, політичних та інших концепцій, але вони не можуть офіційно проголошуватися державою пріоритетними і обов'язковими для вивчення, сповідання і пропагування під загрозою тих або інших санкцій.

Кожен громадянин, кожне об'єднання свідомо і добровільно обирають ті ідеологічні та інші настано-ви, які вони вважають правильними.

З цією ж метою ч. З даної статті забороняє цензуру, тобто обмежувальні заходи щодо здійснення свободи слова в засобах масової інформації.

З метою забезпечення такого багатоманітгя держава гарантує свободу політичної діяльності, яка не заборонена Конституцією і законами України. Обмеження діяльності в цій сфері встановлюються, в першу чергу, самою Конституцією в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Аналогічні положення містяться у конституціях і поточному законодавстві практично всіх сучасних демократичних держав.


Получите за 15 минут консультацию юриста!