В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Коментар статті Конституції:

Дана стаття визначає Автономну Республіку Крим (далі - АРК) як невід'ємну складову частину України, підтверджуючи і закріплюючи тим самим цілісність і недоторканність території України в межах існуючих кордонів (див. коментар до ст. 2). Такий конституційний припис повністю знімає питання щодо можливості приєднання Криму до будь-якої іноземної держави або набуття ним статусу суверенної держави. З цієї статті також випливає, що опитування населення автономії чи проведення місцевого референдуму щодо цих положень є антиконституційним і не може мати правових наслідків.

Суть територіальної автономії полягає передусім у праві її населення (громадян відповідної держави, які постійно проживають у межах цієї автономії) і тих органів, які воно обирає, самостійно вирішувати питання, віднесені до відання автономії.

Коло повноважень АРК визначається Конституцією України. Саме в їх межах автономія самостійно вирішує віднесені до її відання практичні питання організації державного і громадського життя на своїй території.

Уперше Конституція України досить детально окреслила повноваження автономії (див. ст. 138). До цього вони були визначені лише Законом України "Про Автономну Республіку Крим" (ст. 8) та Конституцією АРК, оскільки Конституція України 1978 р. наступними змінами та Конституційний Договір це, питання не вирішували.

Визначення в Конституції України меж повноважень АРК забезпечує стабільність її правового статусу і водночас дає можливість для ініціативної самостійної їх реалізації в інтересах автономії та, України в цілому. І

Перелік питань, віднесених до відання АРК, передбачений ст. 138 та іншими нормами, що містяться в р. X цієї Конституції. Проте даний перелік не є і вичерпним, оскільки згідно із зазначеною ст. 138 за-конами України Автономної Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження.

Слід відзначити, що на відміну від конституційних повноважень автономії, які можуть бути змінені лише шляхом досить складної процедури у порядку, передбаченому у р. XIII Конституції України "Внесення ЗМІН до Конституції України", повноваження, що делегуються АРК законом України, надаються у порядку звичайного законотворення.