В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.


Коментар статті Конституції:

Конституція України, визначаючи права і свободи людини невідчужуваними і непорушними, гаран-тує недоторканність конституційних прав і свобод і забороняє їх скасування (ст. 21, 22). Якщо законо-проект про зміну Конституції передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина,; він має бути обов'язково відхилений Верховною Радою, а Конституція залишається незмінною.

Це беззаперечне правило, яке випливає з визнання людини найвищою соціальною цінністю, не означає, що р. II Конституції, присвячений правам, свободам та обов'язкам людини і громадянина, не може бути змінений взагалі. Права і свободи людини і громадянина згідно зі ст. 22 Конституції не є вичерпними. Можливе подальше розширення конституційних прав і свобод, посилення їх гарантованості і недоторканності, що вимагатиме в майбутньому зміни Конституції.

Конституцією України заборонено також внесення до неї змін, якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Цим положенням гарантується незмінність ст. 1 Конституції, що стверджує Україну як суверенну і незалежну державу, і ст. 2, за якою те-риторія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

До Конституції не може бути внесено будь-яких змін в умовах воєнного або надзвичайного стану. Ця конституційна норма має на меті забезпечити правопорядок у суспільстві, злагоду і спокій в умовах, які самі по собі викликають соціальне напруження, і є конче необхідною для успішного подолання складних для держави і суспільства обставин.


Получите за 15 минут консультацию юриста!