В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Законопроект про внесення змін до розділу І "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, НІ і XIII цієї Конституції з одного 6 того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.


Коментар статті Конституції:

Конституція України встановлює ще більш складний порядок для внесення змін у ті розділи, які ста-новлять її фундаментальну основу, що має запобігти будь-яким спробам змінити саму її суть. Для внесення змін до р. І "Загальні засади", р. III "Вибори, референдум" і р. XIII "Внесення змін до Конституції України" необхідно подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Конституції Президентом України або не менш як двома третинами народних депутатів від конституційного складу парламенту, та прийняття законопроекту кваліфікованою більшістю - двома третинами від конституційного складу парламенту. Прийняття законопроекту парламентом ще не означає визнання його чинним законом. Наступний крок - він має бути затверджений всеукраїнським референдумом і тільки після цього набуває чинності.

Право призначати референдум з питань зміни Конституції у відповідності з прийнятим парламентом законом належить виключно Президенту України. За ст. 106, п. 6 Конституції Президент призначає все-український референдум щодо зміни Конституції України відповідно до ст. 156 цієї Конституції. Такий порядок забезпечує залучення до відповідального процесу зміни Конституції обох обраних народом суб'єктів державної влади.

Обговорення законопроекту і прийняття Верховною Радою закону про внесення змін до Конституції проводиться у відповідності із Регламентом Верховної Ради України. Проведення всеукраїнського референдуму з питань зміни Конституції відбувається у відповідності з Законом України "Про всеукраїн-ський і місцеві референдуми" від З липня 1991 р. з наступними змінами.

Громадяни України беруть участь у референдумі безпосередньо і на рівних засадах. Закон гарантує де-мократичні основи підготовки і проведення референдуму. Закон про внесення змін до Конституції України, затверджений всеукраїнським референдумом, вводиться в дію з часу його опублікування, якщо інше не визначено у самому законі. У випадку незатвердження всеукраїнським референдумом запропонованого на розгляд народу закону Конституція України не змінюється.

Конституція забороняє повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, III, XIII цієї Конституції з одного й того ж питання на розгляд Верховної Ради України того самого скликання. Така можливість передбачається лише для Верховної Ради наступного скликання. Цією конституційною нормою гарантується сталість конституційного правопорядку в країні, а також в оптимальній мірі врахо-вується думка народу з приводу зміни Конституції, оскільки результати виборів до Верховної Ради на-ступного скликання, склад її депутатів залежатиме і від оцінки громадянами внесеного раніш законопро-екту запропонованих змін до принципових засад Конституції України.


Получите за 15 минут консультацию юриста!