Sidebar

В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не пору-шуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Коментар статті Конституції:

Право на вільний розвиток своєї особистості відноситься до основних прав людини і означає, що громадяни України та інші особи, які перебувають в Україні на законних підставах, маючи всі права і всі свободи, закріплені і гарантовані даною Конституцією, використовують їх у власних інтересах, за своїм розсудом розвивають свої здібності, спрямовують свою поведінку на досягнення поставлених ними цілей.

Отже, ідеалом вільної людської особи є людина, яка користується в суспільстві громадянською і політичною свободою та свободою від страху і нужди, тобто існує в умовах, які дають їй можливість реального здійснення своїх економічних, соціальних і культурних прав так само, як своїх громадянських та політичних прав, коли порушення цих прав будь-якою особою є порушенням, відповідно, норми внут-рішнього законодавства, міжнародного права або обох норм одночасно.

Водночас Конституція в даній статті визнає обов'язки людини, які вважаються невід'ємними складовими поняття свободи у демократичному суспільстві. Особа не може бути вільною від суспільства, бо людина є суспільною істотою. Тому важливим є розумне співвідношення між інтересами особи та інтересами суспільства, а також між правами особи і відповідного колективу. Виходячи з цього свобода особи має узгоджуватись із свободою інших людей та обгрунтованими вимогами суспільства. Саме в таких умовах суспільство створює середовище, яке дозволяє людині всебічно розвивати свою особистість. Слід підкреслити, що людина може стати і стає особистістю лише в суспільних відносинах.

У розумінні цієї статті поняття "обов'язок" має застосовуватися у зв'язку з терміном "право", адже, коли існує право будь-якої особи, завжди має існувати відповідний обов'язок, що покладається на будь- яку іншу особу або на всіх осіб взагалі. Основним обов'язком людини є поводження щодо інших таким чином, аби кожний міг повністю формувати і розвивати свою особистість, одночасно поважаючи особистість інших людей.

Кожна окрема людина має обов'язки перед суспільством, оскільки тільки в ньому можливий вільний і повний розвиток особи.


Получите за 15 минут консультацию юриста!