В связи с частыми изменениями в законодательстве, информация на данной странице может устареть быстрее, чем мы успеваем ее обновлять!
Eсли Вы хотите найти правильное решение именно своей проблемы, задайте вопрос нашим юристам прямо сейчас.

Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні зло чину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.


Коментар статті Конституції:

Конституція гарантує кожному недоторканність житла та іншого володіння. Не допускається проникнення у житло, на присадибну ділянку, в допоміжні будівлі та інше без його згоди.

Це положення узгоджується з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, за яким ніхто не може безпідставно або незаконно посягати на недоторканність житла (стаття 17). Недоторканність житла є одним із проявів недоторканності особистого життя. Недоторканними є особисті речі і все, що знаходиться в житловому приміщенні. Конституція захищає власника житла від посягання на нього посадових чи інших осіб державних органів.

Конституцією взятий курс на посилення ролі суду в суспільстві. Тільки за рішенням суду можна порушити право на недоторканність житла. Разом з тим у особливо невідкладних випадках, визначених у ч. З статті, що коментується, допускається інший порядок входу (проникнення) до житла та будь-якого володіння.

Слід мати на увазі, що запровадження вмотивованого судового дозволу, передбаченого ст. ЗО Кон-ституції, відповідно до п. 13 "Перехідних положень" відкладено на п'ять років. Сьогодні згідно з ст. 177 Кримінально-процесуального кодексу України вхід до житла для обшуку проводиться в тих випадках, коли є достатні відомості, що знаряддя злочину або речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в даному приміщенні або є достатні дані про те. що в ньому приховується злочинець. Обшук може у таких випадках проводитися із санкції прокурора за постановою слідчого. Без санкції прокурора обшук проводиться лише у невідкладних випадках, наприклад при затриманні на місці злочину або одержанні даних про те, що вживаються заходи щодо знищення або переховування предметів чи документів, які мають значення для розслідуваної справи. Про несанкціонований обшук слідчий повинен повідомити прокурора в добовий строк.

При обшуку має бути забезпечена присутність особи, у якої проводиться обшук, або повнолітніх членів її сім'ї. У протоколі про обшук обов'язково записуються заяви цих осіб з приводу дій слідчого і їм вручається копія протоколу.

Співробітники міліції можуть входити до житлового та інших приміщень громадян при переслідуванні осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, або при наявності достатніх даних, що там вчинений чи вчинюється злочин або відбувся нещасний випадок, а також при стихійних подіях, аваріях, масових безпо-рядках для забезпечення особистої і громадської безпеки (ст. 11 Закону України "Про міліцію" від 20 і-руд-ня 1990 р ).

Незаконний обшук, вчинений посадовою особою, тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 130 Кримінального кодексу). При цьому особи, що постраждали, мають право згідно з ст. 56 Конституції вимагати відшкодування збитків, заподіяних незаконними діями.


Получите за 15 минут консультацию юриста!